lørdag 25. april 2015

Personalia

Nils Dybdal Holthe
Fødd 21. nov. 1934, døypt 25. des. 1934, byrja på Mo skule i Vikedal hausten 1942, konfirmert 2. okt. 1949. Utdanning: Snekkerkurs på Mo vinteren 1950-51, Solborg ungdomsskule (folkehøgsskule) teorikurs 1952-53, Hvarings handelsskule, Stavanger, 1953-54 (i militærtenesta i Somaleiren, Luftvernartilleriet). Tok Frelsesarmeens Krigsskule i Oslo 1955-56 med prøveoffiserskurs 1956-57. Seinare div. brevkurs. Volda lærarskule 1965-68, Pedagogikk 1/ 2 år ved Lunds universitet, Sverige 1966, mellomfag i kristendom 1967 ved Lunds universitet. 1 år spesialpedagogikk i Haugesund, kveldskurs 1968-71, Kristendom metodikk i Trondheim lærarhøgskule 1972. Kurs og eksamen forbered. Gresk, godkjent ved universitetet i Oslo 197x – sum 8 år +.
Arbeid: Korpshjelpar og offiser i Frelsesarmeen ca. 2 år. Lærar/adjunkt ca, 14 år, sekretær og predikant heiltid og deltid 54 år.

Skrifteleg: Kristne artiklar i fleire blad, artiklar og kronikkar i aviser, artiklar i tidsskrift, redigert blad i 7 år, skrive fleire mindre slektshefter, jubileumsbok og hefter, 3 ½ bygdebok. Redigert og skrive på nettstader. 

torsdag 20. november 2014

Barneår.


Av Nils Dybdal-Holthe.

Eg vil prøva å ta fram nokre glimt frå tidleg barndom og ungdom. Det blir nok litt spreitt og utan samanheng. Men det var i alle høve noko som hende.

I.

Heime hjå mor.

Ein kald novemberkveld låg mor på salen og fødde meg. Klokka var ti om kvelden 21. november. Det året døydde Hindenburg i Tyskland og Hitler vart statssjef med tittelen Førar og Rikskanslar. Året var 1934.
Eg vart altså fødd inn i ei ny tid. Guten skreik, som Bjørnson sa om den glade guten. Mor og far hadde ein gut før, så eg var ikkje førstemann på noko vis.
Tante var ikkje glad. Då ho høyrde dette nyhende, sa ho: Nei, de har jo ein gut. Dette skulle vore ei jente. Som gut var eg altså ikkje velkomen. Eg skulle vore jente. Og det fekk eg høyre mange gonger opp gjennom åra. Snakk om kjønnsdiskriminering. Og så ulikt gamle dagar og andre kulturar. Der er det stas å vera gut. Jenter var ikkje noko i gamle dagar - utan som noko naudsynleg for vidare liv og slikt. Mange jenter vart sette ut i skogen i før-kristen tid. Dei måtte berre døy. Familien og samfunnet hadde lite bruk for mange av dei. Då tenkte dei ofte på grovarbeid og soldatteneste.
Men eg vart altså fødd som gut. I tunet vårt budde også foreldra til mor. Det var hennar gard som arv, einebarn som ho var. Far var innflyttar i grenda og møtte nok litt skepsis for det. Korleis kunne han bli bonde? Han var berre ein butikkgut, son til ei enkje. Men så gjekk han lærarskulen i Kristiansand og var i Garden i Oslo. Då mor og far vart gifte, "skulte" han. Det hjelpte kanskje på med tida.
Bestemor Guri i heimetunet og bestefar Nils var innfødde. Eg var berre eit par månader gammal då gamle Nils døydde. Og farfar Ole døydde då far var 2-3 år gammal. Så eg hugsa ingen av bestefedrane mine.
Men mor fortalde noko ein gong - om meg og bestefar Nils. Det var eg glad for å få høyra. Kort før han døydde, kjende han det på seg at slutten nærma seg. Han sa då til mor: Eg vil gjerne sjå den nye guten! Han var visst glad for at det var ein gut. Og så var eg óg oppkalla etter han første juledag i kyrkja. I gamle dagar var det stor stas. Og ein kunne venta seg ein ekstra arv for umaken!
Han gjekk inn der eg låg i korga, sa mor, og la hendene på meg og sa Guds velsigning over småguten. Bestefar var haugianar og kristen av den alvorlege typen. Og han trudde på Guds velsigning i livet. Det var visst viktig for han å få overføra Guds godleik til ein ny generasjon. Til dagleg las han i Dei heilage Skriftene og brukte Lars Linderots Hus-postille som andaktsbok om sundagane. Denne boka fekk eg av mor etter han. Linderot var ein alvorleg prest i Sverige som verkeleg viser alvoret i liv og død og dom. Boka er heilt sundsliten etter flittig bruk. I forordet til boka står det at han ”hørte til dem som helst ringe med stormklokken blant en sovende slekt”.
Men: Bestefar døydde nokre få dagar etter denne hendinga. Då viste han óg at Gud var viktig i liv og død. Han retta hendene opp og sa fram eit bibelvers som han levde i – etter ei gamal omsetjing: ”Gid du vilde agte paa mine Bud, da skulde din Fred vorde som en Flod og din Retfærdighed som Havets Bølger” (Jes. 48, 18).
Det sette fars på gravstøtta hans.
Arven etter – kva var det? Den var nok betre enn noko anna. Eg fekk ei velsigning som eg har gleda meg over gjennom livet. Somme vil gjerne le av ei slik hending. Men for meg er det godt. Eg fekk tidleg læra å akta på Guds ord og fylgja Frelsaren.

Første skuledag.

       Ein tidleg haustdag i 1941 eller 42 byrja det. Skulen skulle ta til, og eg var ein av dei som skulle byrja i 1. klasse. Det var høgtid.
       Første skuledag var komen. Forsagt og forskremd i utkanten av ungeflokken tett ved uthuset. Mor fylgde med, og eg heldt henne truleg i handa. Mor si hand var sjølve tryggleiken. Men nett det hugsa eg ikkje tydeleg.
       Me hadde omlag 2 km å gå. Eit par andre kom frå same kant av bygda. Dei vaksne prata om alt mogeleg. Me berre tenkte - og grua oss fælt.
       Flokken utafor det vesle, gamle skulehuset var ikkje stor, men skræmande nok. Mor hadde forresten gått på same skulen nokre tiår før. Dette huset stod bak handelslaget på Mo og vart seinare selt til private.
       Liva kjem ut på trappa og kallar oss inn. Liva var lærarinna, som me sa i dei dagar. Ho budde ei halv mil lenger nede i Osen og sykla til skulen kvar dag. Ikkje om vinteren då kulde og glatt ­føre hindra henne. Då leigde ho gjerne hybel i nabohuset hjå Britta på Mo. Liva hadde gått seminaret på Stord, ho var forresten litt gammal før ho reiste dit, fekk eg høyra seinare. Så ho visste kva ho gjorde då ho tok fatt på denne gjerninga.
       Nå stod ho på trappa og kalla nye sjeler inn til eit nytt liv. Ho blæs i fløyta, signalet til å bryta opp frå barndommen. Forsiktig våga me oss opp steintrappa. Innafor var ein liten, trong gang. Døra rett fram skulle me ikkje gå inn. Seinare fekk me vita at der budde lærarinna sume gonger. Det var kontoret og hybelen hennar.
       Eg fekk min pult. Eg kjende det godt å sleppa meg nedpå.
       Endeleg hadde eg byrja i skulen! Her skulle eg gå i 7 år. Kor lenge det kunne vera, hadde eg lite omgrep om då.
       Liva gjekk opp på det grøne - eller kanskje det brune - kateteret. To eller tri trapper opp - og sette seg. Me sat der nede, og eg tykte ho var skræmande - så snill ei sjel ho var. Høgt over alle sat Liva, og såg ned på oss der nede. Det osa av autoritet. Spaninga var sikkert stor på begge sider av kateteret, det plar vera slik. Men det visste ikkje me då. Naboguten Nils på Espevold kjende eg frå før, me var namnebrør og litt i slekt og. Det var best å halda seg nær han, ein kunne aldri vite korleis denne dagen enda. Ein av gutane budde nær skulen, det var Ola - han blei skulemei­ster seinare. Frå Mo kom ei jente eg kjende, me var og i slekt - Alfhild heitte ho. Fleire trur eg ikkje eg kjende så godt den gongen. Me var ikkje så svære til å farta i vår barndom. Me skulle arbeida på garden og elles var me litt i nabolaget og hjå slekta. Og me hadde ein del slekt i Osen - halve mila borte.
       Brillene hennar låg på kateteret, saman med den tjukke protokollen og andre papir. Papir var alltid alvor. Det stod noko på dei. Og ein visste aldri kva det var. Eg har alltid vore redd papir, sjølv om eg har bala med papir heile livet.
       Kva ho sa som velkomstord er viska bort frå minnet for lenge sidan. Men namna våre las ho opp, eit for eit. Og mor svara ja for meg. Dei andre mødrene gjorde visst det same. Og hadde dei ikkje mor, fekk dei ta ansvaret sjølv.
       Eg kjende det trygt at mor svara. Henne kjende eg, og det gjorde godt at mor sa ja: han er her, guten min. Slik tykte eg ho sa.
       Då våga eg faktisk å sjå opp og var litt stolt. Mor mi er her og har svara for meg.
       Me fekk eit ark og skulle teikna eit eller anna. Det kunstverket er nok refusert og kjem ikkje på Høvikodden. Ikkje noko anna av det som vart produsert seinare heller. Det var sjølve produseringa som gav meining. Me var opptekne, fekk gjera noko.
       Dagen vart nok lang om han var kort. Vegen heim gjekk lettare, med luft under vengene og litt song nedetter vegen. Debuten var gjort.
---
       Mange av dei skuledagane som fylgde er reiste or minnet. Eg hadde ikkje bruk for dei, og dermed vart dei lagde ned i den nederste skuffa og støva ned med åra. Det meste kjem vel aldri opp att. Det er gravlagd.
       Eitt og anna lever liksom sitt eige liv vidare - utan at eg meiner eg har hatt noko meir bruk for det. Det sette seg vel ekstra fast i minnet den gongen det hende, vil eg tru.
       Det første frå skulen var forresten ikkje for Liva. Den første skuledagen var for far. Han skulte då i Osen og eldste bror min, Ola, skulle ta første året for han der. Så fekk eg vera med ein dag og sat på ein avgøymd pult bak. Det var vel litt rabling og teikning medan eg glodde på ungane i Osen. Etterpå spurde far: vil du byrja i skulen nå? Nei, sa eg fast - det er visst einaste gongen eg våga vera det i den tida. Eg tykte slett ikkje det var gildt og ingen ting å streva etter. Meir skule for meg vart det ikkje i Osen.
       Det vart det altså i Dalen der me budde, for Liva Solheim.
       Ho byrja kvar dag med andakt og salmesong. Men Liva kunne ikkje synga så godt. Difor hadde ho kjøpt seg eit lite orgel som stod framme til venstre i skulehuset. Eg tykkjer eg høyrer knirkinga ennå då ho trødde orgelet og såg over brilleglasa nedover mot oss: syng! sa ho, meir som kommando enn som oppmoding. I sju år høyrde eg på knirkinga og vart ikkje det spor gladare i song av den grunn. Det hende me rett og slett streika. Det kom ikkje lyden frå flokken. Berre knirking og pip frå eit utslite og altfor lite husorgel. Nå de synga, sa Liva fortvila. Serleg ved nye songar var dette litt moro. Ho tok tonane på spelet, sa orda føre og bad oss sjå i boka. Prøv, ver med og syng! Ver med, ja. Det var ikkje så lett å ta ein ny tone utan klokkar. Så tagde gutane på høgre sida. Jentene sat til venstre og dei var snillare og song litt med. Og så sat dei nærast brilleglasa då! I den tida var blenkan­de brilleglas fårlege.

Liva grein

       Ein dag gjekk det for langt. Om songen var grunnen, er ute av sinn. Nokre av dei eldre gutane var ekstra slemme, laga bråk og prata i utide. Det er det verste ein ungeflokk kan gjera i skulestova.
       Liva var reint ut sagt fortvila. Ho sette seg rett ned bak det høge kateteret. La hovudet i hendene og grein. De tek livet av meg, sukka ho. De vil meg vondt, kvifor er de slik? Kvifor kan de ikkje vera rolige og snille? Me kan ikkje læra noko nå.
       Men kven av oss tenkte så mykje på å læra noko. Me var på skulen av di me måtte vera der. Det høyrde med. Litt avveksling i rutinen var berre bra.
       Men nå gjekk dei gjerne litt for langt. Eg hugsar godt kor eg kikka bort på dei som førte an, og opp på Liva. Eg tykte faktisk synd i henne. Aldri har ho visst vore så pjuskeleg som den dagen. Tenk, lærarinna grein. Det var ei ny oppleving.
       Ute i friminuttet var det kommentert: Tenk at ho grein. Men me tykte det var litt rart, og faktisk fekk me litt meir respekt for henne av det. Ho brydde seg, ville skulen skulle være ordentleg.
       Ved sida av skulen låg handelslaget, posthuset og bedehuset i Dalen. I den tida kjøpte me sirup i spann frå store fat bak handelslaget - eller ”Filialen” som me sa. Her var óg parafinfat og anna. Ofte låg tomfat slengt bort i ein krok før dei vart henta. Ein dag tok nokre av gutane vegen dit og slo på dei med stokkar. Tome tønner gir ein fæl, hol lyd. Kirsten på handelslaget vart som ventande var lite glad. Kundane spurde skremd: kva er dette? Straks ho vart var årsaka, sende ho bod til Liva: hald kustus på ungane. Dette skramlet vil me ikkje ha.
       Ny dag med blenkande brilleglas. Først streng og skremande, seinare mild og nær gråten. Dette kan ikkje gå, gutar! De må vera snille.
       I dei sju åra eg gjekk for Liva, kan eg berre minnast desse to gongene ho sprakk slik. Elles var Liva eit godt menneske og ein fin pedagog. Ho la sjela si i gjerninga og levde for skulen. For meg står det slik at ho såg på lærarlivet som eit kall.
       Folkeskulen var 7 år den gong. Dei som gjekk i ein høgare klasse enn me små, tala ofte om kor trøytte dei var av skulen. Berre eitt år att, så er me fri, sa dei. Det var ordspråket då som nå. Men då eg sjølv kom i 7. tykte eg ikkje det. Skulen var grei nok den. Og ein trygg stad å vera. Og kva skulle me gjera nå?

Skulebøker

       Me hadde nok skulebøker i den tida og, sjølv om utvalet ikkje var så stort som nå. Ei av dei viktigaste bøkene var truleg Volrath Vogt si Bibelsoge. Den har vore utruleg mykje brukt i norsk skule, og eg har samla fleire utgåver av den - helt frå 1912. I sume skular er den framleis i bruk - i nye utgåver. Vår bok var redigert av L. Holsvik med Kristusbilete på utsida. Vogt fortel godt og tek med dei største og beste hendingane som borna best kunne læra.
       Like ofte brukte me nok Chr. Haaland si Kristenlære. Det var lærebok i Luthersk lære. Arbeidsskuleprinsippet var kome på mote, og me skulle ikkje berre pugga og lesa. Me skulle skriva og svara på spørsmål osv. Eg har også gøymt ei slik skrivebok frå tida på Mo.
       Geografi heitte då Landkunne, og me brukte Horn si bok. Det stod nok ikkje så mykje i den, som avsnittet om Ryfylke viser. Det vart mest ein smaksprøve og pusta kanskje i elden for oss til å sjå meir, som diktaren seier: ”Undrer meg på hva jeg får å se, over de høye fjelle...” Rekneboka trur eg var Ole Johannesen si. Me brukte i alle høve nokre av dei hefta.

Straffelekse

       Eg har eit tungt minne frå skulen. Det var mi eiga skuld, så eg legg ikkje ansvar på nokon annan. Det vart straffelekse for meg.
       Ikkje at Liva ga meg ei slik straff. Men ho gav oss i lekse å skriva av segna om Jostedalsrypa. Og eg gjorde mi plikt, og skreiv av det beste - og fortaste - eg kunne. Andre ting lokka og freista utafor glaset, og eg måtte av stad og ut i leiken.
       Men far var lærar - av den gamle sorten.
       Før eg fekk gå ut, bad han om å få sjå leksa mi.
       Då lynte det i augo hans og. Dette er stygt, sa han. Skriv om att. Og eg fekk klår ordre om å skriva av Jostedalsrypa 20 gonger! Og alt skulle vera fint. Eg måtte nok blesa leiken ein lang marsj og bruka pennen i staden. Eg skreiv og skreiv og sveitta. Side etter side. 20 gonger var mykje for ein liten pjokk.
       Det tykte nok far og. Han trega seg litt og kom inn att for å kontrollera. Dette er bra, sa han, du kan skriva. Eg trur du har skrive nok nå. - Straks var eg ute og nytta dagen til heilt andre ting enn straffeskriving. Men soga frå Svartedauden har eg hugsa i alle år.

Utafor skuletida

       Same år som eg byrja i skulen på Mo, vart eg kapitalist. For første gong fekk eg bankbok og sette inn min første kapital! Kr. 27 sette eg inn i Vikedal Sparebank på sjølve fridomsdagen til USA, 4. juli 1942.  Sjølvaste lensmann Andreassen tok imot og kvitterte. Noko seinare sette eg inn 5 kr. til - og dette var store pengar på den tida, og særleg for ein gutepjokk på 8 år.
       Og tenk: gutungen måtte betala skatt - formueskatt til og med. Dei klagar over skatt og avgifter i vår tid. Men kven får skatt av 32 kr. som 8-åring?
       Jau, eg fekk renter av banken - heile 23 øre. Frå det trekte dei altså 6 øre i skatt! Alle skal yta sitt, veit me. Og før krigen var omme, hadde eg over 150 kr. i bank. Men resten av tida trekte dei skatten frå rentene utan å notera kor mykje det vart. Kanskje var det eit smart trekk for å lura guten?
       Me gjorde litt anna enn skule i den tida og. Tilboda var få for ungar, og me måtte finna på eit og anna sjølv.
       Nokre av oss gutane stifta klubb ein gong, det var etter krigen. Då stifta nokre av oss ein klubb som vart medlem i IF-gutta. Me fekk medlemskort og skreiv høgtideleg under 15. januar 1947. På baksida av medlemskortet står me oppskrivne med fullt namn: Harald Leifsen, Markus Roaldkvam, Ola Gjerde, Sigurd Vikedal, Nils Holthe, Nils Espevoll og Ola Vikedal. Ein gong hadde me møte i eit uthus ovafor skulen, og ein gong var me i lia på Espevoll og bygde mur til hytte eller klubbhus. Kanskje står han der ennå, uferdig. For då våren kom, stilna klubbarbeidet av. Mange av oss hadde anna å gjera i våronna og slåtten.
       Nett i denne tida etter krigen kom ein fotograf til bygda. Alle elevane skulle vera med på biletet. Me drog benker og stolar ut framfor skulehuset på Mo. Så stilte me opp, mest som presidentar i eit toppmøte i dag. Dei minste sat fremst og dei største bak. Sjølvsagt måtte Liva vera med, ho som var sjefen vår.
       Slik veksla det mellom arbeid og skule. Og skulestova på Mo vart liksom ein utskytingsrampe for livet vidare. Me gjekk i ulike retningar - men mange minne har me sams. Og kanskje kan me slutta denne artikkelen slik me ofte gjorde då me skreiv stil: Me var alle samde om at det hadde vore ein gild tur.

  Ute i friminuttet var det kommentert: Tenk at ho grein. Dei store flirte litt og sa hånord om henne. Men me tykte det var litt rart, og fakstisk fekk me litt meir respekt av det. Ho brydde seg, ville skulen skulle være ordentleg.
  Ved sida av skulen låg handelslaget, posthuset og bedehuset i Dalen. I den tida kjøpte me sirup i spann frå store fat bak handelslaget. Her var og parafinfat og anna. Ofte låg tomfat slengt bort i ein krok før dei vart henta. Ein dag tok nokre av gutane vegen dit og slo på dei med stokkar. Tome tønner gir ein fæl, hol lyd. Kirsten på handelslaget vart som ventande var lite glad. Kundane spurde skremd: kva er dette? Straks ho vart var årsaka, sende ho bod til Liva: hald kustus på ungane. Dette skramlet vil me ikkje ha.

II.

Krigen kjem.

søndag 16. september 2012

Dybdalsætta frå 1. gen.DYBDALSÆTTA
****************

Av Nils Dybdal-Holthe.
Dette er ei førebels utgåve som ikkje er blitt kontrollert i alle delar. Difor ber eg om at den ikkje b lir kopiert i sin heilskap. Ta kontakt om du ynskjer det. Nils.

      Nyare funn har vist at far til Ola Pedersen Dybdal nr. 3 truleg ikkje er son til presten Peder Ditlevsen. Slektsgranskarar på Røros meiner han er son til ein Peder Ditlevsen som budde i Viken på Røros. Difor tek me ikkje presten med her som i boka “Soga om Dybdalsætta”. Eit skiftebrev etter presten sin son tyder på at han berre hadde denne etterkomaren. Det er altså ennå uvisst kven nr. 1 og 2 er. Eg er interessert i oppdatering og korrigeringar av slekta både i eldre og nyare tid. I denne nye utgåva nyttar eg same nummerering som i utgåva frå 1981 slik at ein kan visa til personar med same nummer i begge bøkene. I den nye utgåva vil det mangla mange personar ettersom fleire liner er tekne ut her.

I. Generasjon.


1. ukjend. ? Born:
  2. Peder f. 1631.


II. Generasjon.


2(1)2 Peder (Ditlevsen?) b. i Viken på Røros ? gm .. Born:
  6. Ole 1671 nedf. (1659?)


III. Generasjon.


6(2)3 Ole Pedersen Dybdal  1671-1730 gift med Gjertrud Henriksdt Hagerup 1670-1755. Han er kalla Dybdal første gong i kyrkjeboka i 1697 då han var fadder. Ofte er han kalla "Hyttemester", som var yrke eller tittelen hans. I 1689-1691 var han hytteskrivar ved Tolga hytte 1689-91, deretter hyttemeister på Røros til han i 1701 vart hyttemeister ved Dragås hytte i Ålen. Hennar slekt av Hageupslekta, sjå tillegg:[i]
     
Borna til Ole og Gjertrud:
  16. Anne Margrethe døypt 18. Trin. 1694, d. liten?
  17. Gullaug 24.11. 1695.
  18. Henrik 21.4.1698 - Skjærtorsdag.
  19. Anne Margrethe 2. Trin. 1700.
  20. Anne 1708.
  21. Peder 1711.

IV. Generasjon.


17(6)4 Gullaug Olsdt Dybdal f. 24/11 1695 gravlagd 30/5 1779. Ho var truleg ugift. I 1735 er ho kalla "Madam", og i 1755 vert ho nemnd som ugift ved skifte etter mora. Då er ho kalla Gaula. Ho er nemnd fleire gonger som fadder på Røros.

18(6)4 Henrik Olsen Dybdal 1698-1765 gift ikr. 1733 m Elisabeth Andersdt Schjelderup 1797-1781. Ho er kalla Lisbeth Dybdal ved gravferda. Han var hyttemeister ved Røros hytte 1724-30, og deretter hytteskrivar ved Dragås hytte i Holtålen til han døydde i 1765.  Henrik og Elisabeth var forresten trimenningar, båe har Anders Hansen Bernhoft som oldefar. Elisabeth sine forfedrar ættar frå Schjeldrupslekta - sjå tillegg.[ii] I denne slekta kjem så Bernhoftslekta inn, sjå tillegg. [iii] Og i Bernhoftslekta kjem så Blixslekta inn, sjå tillegg.[iv]
Borna til Henrik Olsen Dybdal og Elisabeth:  61. Olava 1733.  62. Kirsten 1733.  63. Gjertrud 1735.  64. Sara Maria 1738.  65. Andreas 1740.  66. Anne Margrethe 1742.  67. Karen 1744.

19(6)4 Anne Margrethe Olsdt Dybdal f. 1700. Ho er nemnd fadder frå 1725, men er kanskje reist frå Røros.

20(6)4 Anne Olsdt Dybdal f. 1708. Ho er nemnd ugift i 1755 ved skiftet etter mora, og bur som ugift hjår broren Henrik ovf. i 1762.

21(6)4 Peder Olsen Dybdal f. 1711 d. 1764 g 1744 m Gjertrud Margrethe Holst f. 1707 d. 1766. han er kalla "Monsieur Peder Dybdal" då dei vart gifte. Han var hytteskrivar ved Femund hytte. Born:
  68. Povel Henning 1745-46.
  69. Gjertrud Kristine 1746.
  70. Ole Henrich f. 1747 d.s.å.
  71. Peder 1748.
  72. Povel Henning f. 1750 d. 1751.


V. GENERASJON.


61(18)5 Olava Henriksdt f. 1733 d. 1793 g 16/7 1772 m berkskrivar Bent Hartz f. 1738 d. 1791. Dei vart gifte på garden Tamlaget i Holtålen. Hartz var og forstandar ved Hiorts stiftelse på Røros, men vart fjerna frå stillinga i 1790 pga underbalanse i reknskapet. Seinare fann dei at det ikkje var så stort som dei først trudde. Born:
  155. Elisabeth f. 1773.
  156. Anne f. 1777.

62(18)5 Kirsten Dybdal f. 1733, vart konfirmert i Ålen 1748 saman med Olava ovf. Dei er truleg søstrer. Ho er nemnd som fadder på Røros i 1750 hjå Peder Dybdal.

63(18)5 Gjertrud Henriksdt Dybdal f. 1735 vart konfirmert i Ålen i 1751. Etter "Ålen-boka"  er ho gift med Per Grilke på Mosletten, Løkken.  Born:
  157.  Hans Henrik

64(18)5 Sara Marie Dybdal f. 1738 vart konfirmert i Ålen 1754 og er då kalla "madselle" og truleg dotter til Henrik Dybdal.

65(18)5 Andreas Henriksen Dybdal 1740-1803 g 1783 m Birgitta Christina Mechlenburg Abo 1748-1843. Andreas er fødd 12. mars 1740, truleg i Holtålen.Kyrkjeboka der tek ikkje til før  i 1748. I slutten av 1747  vart han sendt til Røros for å få undervisning av m.a. Ole Strøm. I 1755 kom han så til latinskulen i Trondheim, han var ein av dei få frå Røros som opplevde det. I tida 1739-1775 vart det berre tekne opp 5 elevar frå Røros, og to av dei var sønene tildirketør Borchgrevinck ved Røros Verk. At Andreas var mellom dei heldige, kan difor tyde på at han var sers evnerik og hadde utmerka seg mellom dei unge i Bergstaden. Men det viser og at det berre var dei høgare lag i folket som kunne senda borna sine til høgskulane då. Som hytteskrivar høyrde faren til mellomskiftet blant folk og hadde såleis noko kontakt med dei "kondisjonerte".
      Andreas var berre 3 år i Trondheim. I 1758 vart han dimitert til Akademiet for å studera. Han var også tre år i København, og kom heim hausten 1761. Først var han lærar (informator) nokre år for born til forneme familiar. I 1769 vart han pers. kap. i Tønset prestegjeld. Ti år etter reiste han til København att for å søkja kall. det var etter skikken på den tida. Nokre månader etter fekk han kallsbrev til Finnøy prestegjeld i Rogaland. Det er datert 29. sept. 1779.
      Men Finnøy var ikkje eit feitt kall på den tida. Då Andreas Dybdal søkte kallet i Skjold nokre år etter, skreiv prost R. Giellebøl i Stavanger i sin attest som vart lagd ved søknaden, at Finnøy var "det allerringeste Kald i det gandske Christiansand Stift, ja, et Kald som alltid har været et Promotionskald". Sjølv om dette kanskje er vel sterke ord, har dei truleg ein viss del sanning i seg.
      Den økonomiske stoda vart vel ikkje betre då han fekk familie. 15. okt. 1783 vart han gift med Bergitta Christina Mechlenburg Abo, døypt 21. august 1748 på Stord og dotter til sjøløytnant og seinare kaptein Christian Nikolai Abo og Anna Erlandsdt Fjeldberg.Anna hadde før vore gift med kapellan Lars Verløe som døydde 1740. Ho var dotter til sokneprest Erland Mikkelsen i Fjeldberg og Anne Marie Robsam som ætta frå Kurland (kanskje i Latvia).
      I søknaden sin til Kongen om kallet i Skjold skreiv Andreas Dybdal m.a.:
    For Deres Kongelige Majestets Trone nedlegges min allerunderdanigste Ansøgning om Skiolds Kald i Christiansands Stift. Fortienester har jeg ikke at beraabe mig paa; Ved Guds Naade har jeg paa 19. Aar, ikke uden trykkende Bekymring, stræbet at være troe i de Kald, hvor Gud og Kongen har sendt mig. Min yderligere Trang til et bedre Levebrød, som den vigtigste Bevægegrund, tør jeg ligesaaalidet vidløftig andrage, som det er mig umuligt i korthed at forestille; Min Tillid saavel til den Allerhøiestes Viise Forsorg, som og min Allernaadigste Konges ømme Fader-Hierte for Landets trængende Børn giver mig Haab om en naadigst Bønhørelse, samme vil oppmuntre mig til fordoblet Nidkierhed og Aarvaagenhed at udøve mine helligste Pligter mod Gud, Kongen og Kierken.
      Også biskop E. Hagerup skreiv til "det Højkongel. Danske Cancellie" i si  påteikning at Hr. Andreas Dybdal var den mest "trængende" av søkjarane til kallet i Skjold, som gav ein årleg "Indkomst paa 301 Riksdaler i visse og uvisse Indkomster". Dette kallet, skreiv biskopen, burde Dybdal få då han i "19 Aar har staaet i Kierkens Tieneste under meget ringe og  møisommelige vilkaar … og da han tillige er en from og retsindig Mand, som med al Flid og Troeskab forestaar sit Embede, kan han og give sig allerunderdanigst Haab om Kongelig Naade til forønsket Forflyttelse, hvortil han i allerdybeste Underdanighed anprises".
      Og 20. juni 1788 fekk han kallet, sjølv om biskopen i si påteikning den 11. mars same år hadde bedd særleg for søstersonen sin, Hr. Andreas Heide i Trondheim Stift, at han måtte få Skjold. Han hadde "fristet det Vanheld, ved søeskade at forlisse sit ringe, men for ham betydelige Boehave". Det er tydeleg at biskopen har vore i "tvende sinn". Men avgjerda låg i alle høve i København.
      15. febr. 1789 finn me Andreas Dybdal i Skjold. Då døyper han Brita Knutsdt Grinde som var 17 veker gamal. I kyrkjeboka skriv han då:
      Samme dag begyndte jeg at forrette mit Embede som Sogneprest til Skjolds Prestegjeld, og efter Hr. Provst Munthes Begiering i hans Forfald, oplæste det mig allernaadigst givne Kaldsbrev af 20. juni 1788 samt Biskopens Dr. E. Hagerups Collats af 31te Julie ejusd. Anni. Gud velsigne fremdeles min Bestrebelse til hans hellige Navns Ære, hans Menigheds opbyggelse og min Siels Salighed!
Andr: Dybdahl.
      Denne hans "Bestrebelse" varte berre til 7. mars 1803 då han døydde som prost ogs sokneprest i Skjold. Han har truleg vore ein del sjuk den siste tida. I kyrkjeboka finn ein ved fleire høve at det var "messefall" på grunn av prostens "Svaghed". Dette har truleg vart ved heilt frå november 1802. Frå den tida har ein annan ført ein del av kyrkjeboka.
      Biskop Tybring utnemnde han til prost over Ryfylke den 9. jan. 1792. Og som prost fekk han nye oppgåver.Den vanskelegaste var kanskje prosteretten han var med i då presten Ancher Brun vart suspendert frå embetet i Suldal. Brun hadde før vore prest i Evje, men kom på kant med bygdefolket. Slik gjekk det og i Suldal.Både han og klokkaren Jakob Jakobsen Stene frå Vikedal var innblanda. Folk klaga over at presten tok for mykje betaling for dei kyrkjelege handlingane. 2. august 1797 tok saka til, men ho drygde ut til 1800 då endeleg dom fall. Men Brun anka saka til Høgsterett, og saka drog nå ut til slutten av 1803. Men då var Andreas Dybdal død og fekk ikkje høyre at Brun tapte saka også der. Men i 1798 - midt i denne saka - vigde han dotter til presten Brun med klokkaren Jakob J. Stene som altså var medskuldig.[1]
      Det var også Andreas Dybdal som vigde presten og diktaren Jens Zetlitz i Vikedal med Kristine Sofie Fasting von Krogh f. 1780 i Hogganvik. Ho var dotter til generalmajor Søren de Fine von Krogh og andre kona hans Catrine Nicolava Frørup. Dette giftarmålet stod i 1802. Året før hadde han vigd  sokneprest Morten Henrik Magnus i Nedstrand med Ane Dorthea Heiberg "paa enchegaarden Hochul" i Skjold. Magnus fekk embetet i Skjold etter Dybdal. Ane Dorthea var dotter til Gerhard Heiberg som hadde vore prest i Skjold før Dybdal kom dit.
      På gravstøtta til Andreas Dybdal skal ha stått dette verset:
Din Møie er nu endt
du salig Hvile nød
Dit Navn skal æret staa
i Efterslegtens Minde
Gud giv de Sørgende
den bedste Trøst at finde
Men giv os alle du o Gud
en salig Død.

      Det var skifte etter prest Dybdal i 1803, og det var etter måten stort med ei brutto formue på nær 3693 dalar. Han åtte m.a. ei brudekrone og  fleire "bunter gamle aviser". På prestegarden var det då fire hestar, 16 kyr, fire stutar, ni kviger, fem kalvar, 20 verar, 32 sauer og to griser. Det var om lag det same som i 1723. Avisene etter han skulle vel tyda på at han prøvde å halda seg orientert - utan at me veit kva slags aviser det er tale om.
      Dybdal hadde tri born. Den eldste er fødd på Finnøy og døypt der 1786. Den andre er døypt i Skjold 1791 og guten er døypt heime i prestegarden 1793 og "fremstillet i Kirken" nokre veker seinare. I tillegg hadde dei eit dødfødd barn i 1784 på Finnøy.
Born:
  158. Christiane Elisabeth f. 1786 i Finnøy, døypt 23. juli.
  159. Anna Henrikke f. 1791 i Skjold, døypt 27. april.
  160. Henrik f. 1793 i Skjold, døypt 26.okt. og framstilt i kyrkja 1. des.

66(18)5 Anne Margrethe Henriksdt Dybdal f. 1742 lever 1801 g 1777 m em. Johan Møllmann f. 1728 d. 1783. Som enkje kjøpte ho Volqvartsgården i Bergstaden.
  161. Henrik Dybdal 1778
  162. Elisabeth Dybdal 1780

67(18)5 Karen Henriksdt Dybdal f. 1744 d. 1804. Ho er nemnd som fadder på Røros fleire gonger i tida 1783-1791. Men i 1793 finn me henne i Skjold som fadder hjår broren Andreas ovf. Ho bur der også i 1801 og døyr der. Ho var ugift.

69(21)5 Gjertrud Kristine Pedersdt Dybdal f. 1746 d. 1830 gm Munch og budde i
  . nn

71(21)5 Peder Pedersen Dybdal f. 1748 d. 1829 g 1783 m Hanna Poulsdt Irgens f. 1760 d. 1826. Ho er dotter til bergråd Irgens som åtte Lesja verk. Peder var prest fleire stader, sist i Øyer. Han samla sermerkte ord frå Gudbrandsdalen.
  163. Peder 1785,  164. Paul Irgens ,  165. Pauline Birgitte,  166. Gjertrud Margrethe,  167. Clara Reinholdine,  168. Birgitte Marie.


VI. GENERASJON.


155(61)6 Elisabeth Bentsdt Hartz f. 1773, konfirmert på Røros i 1788 med karakteren "Optime", nr. 1. Ho er ikkje på Røros i 1801.

156(61)6 Anne Bentsdt Hartz f. 1777, konfirmert på Røros i 1792 med karakter "bb". Ho er også borte i 1801. Desse to søstrene har truleg reist frå Røros etter konfirmasjonen, kanskje på grunn av skuldingane mot faren, sjå nr. 61.

157(63)6 Hans Henrik Persen Grilke f.  gm Anne Arnesdt Vårhus. Dei budde på Løkken i 1801. Born:
  242. Maret f. 1797
  243. Gjertrud
  244. Elisabet
  245. Arne

158(65)6 Christiane Elisabeth Dybdal døypt 23. juli 1786 i Finnøy. Ho "blev holdt over Daaben af mormoderen Fru Anna Abo. Daabsvidner vare Frøken Charlotta Amalia Abo, Søe-Capitaine Christian Nikolai Abo, Land-Capteine Gaarder, Controlleur Gløersen og Kiøbmand Ole Smith Ploug". Ho døydde i Skjold 29.4. 1849; gift 1812 med Bård Olsen Asbjørnshaug f. 1794 d. 1851. Han var son til kyrkjeeigar og bonde Ole Bårdsen Asbjørnshaug og Ingeborg Knutsdt Svinali, Skjold. Bård var bonde, lærar og ei tid konst. lensmann i Skjold. Skiftet etter Bård i 1851 syner at han var ein velståande folgemann, med ei nettoformue på 687 dalar. Born:
  246. Birgitte Christine dpt 30.10 1812.
  247. Ingeborg dpt 13.1. 1815.
  248. Anne Martha dpt. 16.2. 1817.
  249. Ole dpt. 13.2. 1820.
  250. Henrik Andreas dpt. 14.9. 1822.
  251. Baard dpt. 9.7. 1826.
  251b. Knut f. 1827 d. 1829.       

159(65)6 Anna Henrikke Dybdal f./dpt 27/4 1791 i Skjold. Ho var ugift, budde på Asbjørnshaug og døydde i 1885. Då ho vart døypt, var desse fadderar eller "vidner": Provsten over Ryfylke Hr. Jens Christophersen Munthe (Hr. Johanes Brun, sokneprest i Fjellberg møtte for han, nr. 75), Fogden over Ryfylke Hr. Christian Lerche Dahl, Hr. Johan Garman eigar av Utstein Kloster, Madam Ingeborg Catharina Brun, nr. 75, Jomfru Helena Juliana Ely, Jomfru Magdalena Margaretha Heiberg. (Nr. 75 er ikkje med i denne utgåva, men slekta kom frå Røros.) Dei hadde samla nokre av "toppane" til denne dåpsfesten. Det kjem seg delvis av at han var nokså ny i bygda og kjende kanskje få. Men det syner truleg også at han ville ha med embetsfolk.

27(14)6 Henrik Dybdal f./dpt. heime 26/10 1793 i Skjold g 4/6 1824 m Louise Christine Wright f. 1800 d. 1835. Henrik var jurist og var ei tid fullmektig hjå sorenskrivaren på Stord. Seinare vart han kopist i Revisjonsdepartementet i Kristiania og budde der. Ekteskapet vart oppløyst og kona og barnet flytte til Tønsberg…Då han vart døypt var desse "vidner": Madam Magnus, Jomfru Karen Dybdahl, lensmann Lars Røgenes' hustru Elisabeth, klokker Ole Alendal, medhjelpar Gudmund Strøm, Osmund Stokke, Thore Ohm. Denne gongen har dei dels slektningar og dels folk frå prestegjeldet. Nå er Dybdal blitt kjend med folk og veit kven han skal bed.
  47. Birgitte Christine Mechlenburg Abo f. 1828.

160(65)6 Henrik Dybdal (Møllmann) f. 1778 d. 1847 g. 1800 m Maritte Clemmetsdt Viken 1775-1857. Han var bergkadett på Røros og tok over Storflåtå. Han døydde "ganske plutselig idet Maven svulmede op paa ham".
  253. Johan f/d 1801.
  254. Anne Margrethe f. 1802.
  255. Johan Christian f. 1806.
  256. Marit f. 1810.

161(66)6 Elisabeth Dybdal (Møllmann) f. 1780 g. 1802 m Teodor Bergmann Holst 1780-1807. Han var løytnant ved den søndenfjeldske skiløperbataljon i Elverum, i 1806 ved bataljonens Hoffske kompani. Ho budde i Skogn prestegjeld i 1824.
  257. Theodorus Bergmann f. 1808.


162(66)6 Peder Pedersen Dybdal f. 1785 d. 1823 gm Helene Margrethe Broch, dotter til presten Andreas Broch og  andre kona hans Gjertud Marie Irgens. Peder var justissekretær i Høgsterett.
  258. Petra f. 1818.
  259. Hanna f. 1820.
  260. Peder f. 1824.

162b(69)6 n.n. Munch ??

164(71)6 Paul Irgens Dybdal f. 1802 d. 1878  Han var pers.kap. i Fåberg 1828, sokneprest i Trysil 1830. I 1842 vart han res. kap. i Kristiansand og til slutt sokneprest i Røyken og prost i Asker. Han fekk eit åndeleg gjennombrot i studietida då han høyrde  forstandar N. J. Holm. han fekk også hjelp av W.A.Wexels i denne tida. Dybdal var haugianar og samarbeidde med dei der han var prest og tok vel imot lekpreikarane, t.d. Mads Wefring som seinare blei prest, byrja sine studier under eit opphald hjå Paul Dybdal. han var visstnok ingen stortalar, men utmerka seg ved ei varmhjarta, sentral kristen forkynning. Då han var i Trysil, skreiv han eit merkeleg oppbyggingsskrift, "Aandelig Læge-Recept, en christelig Allegorie". Det kom ut i Levanger i 1850 og seinare opplag.[2]
  260b. n.n.

165(71)6 Pauline Birgitte Dybdal f. ca. 1785 i Lesja gm Paul Halvorsen Moshus.
  261. Kari f. 1816.
  262. Hanna.
  263. Petra.
  264. Marie.


166(71)6 Gjertrud Margrethe Dybdal f. 


167(71)6 Clara Reinholdine Dybdal f.  gm løytnant Anker Dorph.
  Barn: n.n.

168(71)6 Birgitte Marie Dybdal  g 1818 m tollbetjent Casper Fr. Gill f. 1784 d. 1838 i Kragerø. han var løytnant, overtollbetjent i Skien i 1828, seinare i Risør. Dei hadde fire born.
  . a.
  . b.
  . c.
  . d.


VII. GENERASJON.


242(157)7 Maret Henriksdt Grilke f. 1797 d. 1875 gm em Svend Olsen Bukfætten, av Buckfolket, Røros.
  399. Ole f. 1843

243(157)7 Gjertrud Henriksdt Grilke

244(157)7 Elisabeth Henriksdt Grilke 

245(157)7 Arne Henriksen Grilke  

246(158)7 Birgitte Christine Bårdsdt Dybdal f. 1812 d. 1885 g 1) 1835 m Villum Johannesen 1804-1843. Han kom frå Haraldseid, men fekk skøyte på bruk 5 på Meland i 1834 og 1836.
  400. Johan Velom - til USA.
 401. Bård - til USA.
 402. Johannes 14.2. 1839. Han gifte seg med Sønnøve Monsdt Kvalvåg i Sveio i 1844, og dei fekk 6 born. Familien budde ei tid på Fjon i Sveio, og har kanskje budd på Kvalvåg og Haraldseid. I 1870 flytte familien til USA, men Johannes kom seinare att og døydde her i 1942.
 Born:  a) Marta Lisabet 1859
          b) Velum Johan 1861
          c) Birgitte Kristina 1863
          d) Mons Johannes 1866 d.s.å.
          e) Mons Johan 1867
          f) Kristoffer 1869 d.s.å.
Ho gifte seg om att 1844 med Kristoffer Olsen Meland f. 1821 d. 1886. Han fekk skøyte på bruket same år som han gifte seg. Han var tenestedreng hjå då dei gifte seg.
  403. Brita Kristina 1845.
  404. Villum 1847.
  405. Kristiane 1850.
  406. Bård 1853.
  407. Ole 1807.

42(25)7 Ingeborg Bårdsdt Dybdal f. 1815 d. 1847 g 1832 m em Henrik Johannesen Haraldseidvågen  f. 1796 d. 1857. Han hadde først vore gift med enkja Anna Larsdt i Haraldseidvågen under Malasete i Skjold. Henrik kom frå garden Haraldseid men fekk skyldsett det gamle "gjestgjevarplasset" som bruk 3 på Malasete i 1830, og skøyte frå Kongen året etter. Han var gardmann og gjestgjevar. Men Henrik opna også landhandel her som den første i Haraldseidvågen. I 1831 døydde første kona etter lang tids sjukdom, og han fekk ny kone, berre 17 år gamal, Sjølv var han 36. Men Ingeborg vart ikkje så gamal, 33 år døydde ho, og eit par år etter flytte Henrik og borna til Dagsland der han hadde kjøpt bruk 1.
Born:
  408. Anna f. 1834.
  409. Johannes f. 1836.
  410. Bård f. 1839.
  411. Kristiane Elisabeth f. 1841.
  412. Nils f. 1844.
  413. Gurine f. 1846.

43(25)7 Anne Marthe Bårdsdt Dybdal f. 1815 d. 1876 g. 1833 m. Ola Johannesen Haraldseid f. 1808 d. 1861. Han fekk skøyte på bruk 3 Oppistova i 1829. Ho budde her som enkje i 1865 saman med sonen Bård. To døtre var også heime. Anne Marthe var ei ivrig misjonskvinne og starta truleg den første misjonsforeininga i Skjold, i Haraldseidkrinsen. (Sjå elles Vindetreet 1992 s. 23 ff.
Born:
  414. Johannes f. 1835.
  415. Bård f. 1837.
  416. Ola f. 1843.
  417. Andreas f. 1846.
  418. Asselina f. 1848.
  419. Ivar f. 1850.
  420. Kristiane Elisabeth f. 1853.
  421. Jakob f. 1857.

44(25))7 Ole Bårdsen Dybdal f. 1820 d.  g. 1840 m. Guro Jonsdt Flatnes f. 1820 d. Han overtok halve garden på Asbjørnshaug. Garden vart delt etter foreldra mellom han og broren Henrik Andreas nr. 250. Ole fekk den
  92. Berta Marie f. 24/3 1842.
  93. Bård f. 25/3 1844.
  94. John f. 19/7 1946.
  95. Ole Andreas f. 8/12 1848.
  96. Kristiane Elisabeth f. 15/2 1851.
  97. Ingeborg f. 13/2 1854.
  98. Knut f. 1857.
  99. Bård f. 1858.
  100. Helga f. 1860.

45(25))7 Henrik Andreas Bårdsen Dybdal f. 1822 d. 1874 g. 1841 m. Brita Olsdt Meland f. 1823 d. 1877. Han fekk halve garden på Asbjørnshaug etter delinga etter foreldra, og han fekk den   parten. Han var og lærar, ordførar 1854-55, 1858-69, 1872-73, varamann til Stortinget, forlikskommisær 1852-74 og bankkasserar frå 1870. Han skreiv religiøse songar, m.a. nr. 471 i Sangboken: "Synden meg trykker natt og dag…". Sume har meint at dette nærast var eit "plagiat" etter biskop   sin song: "  ".Utan tvil er det stor likskap mellom dei, men Henrik Andreas sin song har også sereigne drag og originalitet. Han skreiv og songen: "O, Jesus, når jeg tenker på din store kjærlighet…" Desse to songane stod i Lars Oftedal si songbok "Harpespel". Han var 4. suppleant til Stortinget frå Stavanger amt 1859-60, 1. suppleant 1862-65 og 1865-66, 5. suppleant 1868-69 og 2. suppleant 1871-73. Born:
  101. Bård f. 1842, drukna i Malasætervatnet.
  102. Tala Oline f. 1845.
  103. Birgitte Christine f. 1847.
  104. Kristiane Ingeborg Elisabeth f. 1849.
  105. Ein dødfødd i 1852.
  106. Ola f. 1854.
  107. Henrik Andreas f. 1856 - til USA.
  108. Ingeborg f. 1859.
  109. Bård f. 1862.
  110. Brita f. 1865.

46(25)7 Bård Bårdsen Dybdal f. 18/5 1826 d. 1889 g. 1856 m. Ingeborg Larsdt Ekrebakken u. Håkull f. 23/9  1827 d. 1906. Hans foreldre er Lars Ørgesen Håkull (Hokel) og Aasa Gudmundsdt Vatland. Dei fekk først skøyte på Meland bruk 1 Gullhaug i 1853 for 530 dalar og seinare på Håkull (Hokel). Han var og snikker og laga m.a. likkister og feler. Han hadde vore i Stavanger i snikkerlære. Det vert sagt at han gjorde eit sers godt og samvitsfullt arbeid. Han var felespelar, men då han vart omvendt, la han fela bort.  Han kom av og til ireligiøs naud, då la han arbeidet frå seg og gjekk til broren Henrik Andreas på Asbjørnshaug. Der fekk han hjelp og vart sidan ein frigjort kristen. Både han og borna nytta namnet Dybdahl. Dei flytte til Hokel seint i 1864 eller i 1865, men åtte ikkje denne garden. I 1865 kjøpte Knut Bårdsen garden for 500 dalar - Knut var gift med søster til Bård Olsen Asbjørnshaug, nr. 25.14.6. Grunnen kan vera at det gjekk nedover med Bård økonomisk. Det er sagt om han at han aldri kunne seia nei når nokon bad han om lån eller kausjon - og ikkje alt vart truleg betalt attende. Dei siste åra budde Ingeborg som enkje hjå dottera og mannen hennar som overtok garden. Born: 111. Kristiane Elisabeth f. 1856. 112. Lars f. 1858. 113. Bård f. 1859. 114. Åsa f. 1862. 115. Anna f. 1867.

47(27)7 Birgitte Christine Mechlenburg Abo f. 10/10 1828 d. 1835. Ho og mora budde i Ramnes sokn ved Tønsberg i 1835. Faren budde i Oslo, men dei var ikkje lovleg skilt. Ho var jordmor.

48(28)7 Anne Margrethe Henriksdt Dybdal Møllmann f. 1802 d. 1884 g. 1838 m em. Ole Andersen Kojedal 1802-88. han var stiger og ein akta mann på Røros.
  116. Anders f. 1834.
  117. Henrik Kristian 1838.
  118. Ane Margrethe f. 1840.

49(28)7 Johan Christian Dybdal Møllmann f. 1806 d. 1888 gm  Berit Olsdt Kverneng 1810-84. Dei hadde garden Storflåtå på Røros.
  119. Henrik Christian f. 1841.

50(28)7 Marit Dybdal Møllmann f. 1810 gm em. Anders Andersen Vangen i Os.
  120. n.n.?

 Kari Paulsdt Moshus f. 1816 d. 1856 gm Johan Jørstad 1803-66, bonde i Gausdal, Lunde. Dei budde på Moshus.
  121. Ane f. 1835.
  122. Pauline f. 1839.
  123. Thea f. 1841 d. 1917 ug.
  124. Karen f. 1844.
  124. Petra f. 1849.
  125. Torstein f. 1851.
  126. Hanna f. 1854.

 Hanna Paulsdt Moshus f.  var ugift.

 Petra Paulsdt Moshus f. gm lærar Skaaden i Stavanger.
  127.

 Marie Paulsdt Moshus f. gm Rønning, b. i Lillehammer og Drammen.
  128.

 n.n. Ankers- Dorph ?

 nn Caspers-

 nn. Caspers-


 nn Caspers-

 nn. Caspers-


VIII. GENERASJON.

Frå og med denne generasjonen er berre Dybdalsætta i Skjold med.

400.246.8. Johan Villum Villumsen Haraldseidvåg f.  - reiste til USA.

401(246)8 Bård Villumsen Haraldseidvåg f.   reiste til USA.

402(246)8 Johannes Villumsen Haraldseidvåg  f. 14.2. 1839 i Skjold reiste til USA.


403(246)8 Brita Kristine Kristoffersdt Meland f. 1845 d. 1883 g. 18  m. Ivar Larsen Meland f. 1834 d. 1911. Han var bonde i Langåsen, Meland. I 1865 var han vegarbeidar og budde heime. Born:
  592. Lars.
  593. Birgitte Kristine f. 1871
  594. Brita Serine f. 1874
  595. Kristoffer f. 1877 gm Inger Marie Kolbeinsdt ..
  596. Ivar f. 1880 gm Hanna Tomine Særvold ..

404(246)8 Villum Kristoffersen Meland f. 13.10. 1847 d. 2.12. 1853.

405(246)8 Kristiane Elisabet Kristoffersdt f. 23.6. 1850 d. 1935 g. 1878 m Henrik Kalveland f. 13.6. 1847 d. 1936. Dei budde ei tid på husmannsplasset "Teinå" ved Søre Kalveland i Skjold. Så reiste dei til USA og budde i N. Dakota og Nebraska. Der kalla dei seg Klevland. Born:
  597. Lava f. 22.11. 1878 d. 1962 gm John Worre.
  598. Christopher f. 1879 d. liten.
  599. Christopher f. 1881 d. 1952.
  600. Lauritz f. 1881 d. 1905.
  601. William f. 1883.
  602. Henry f. 1886 gm Carrie Jakobsen.
  603. Nels f. 1888 gm Bessie McDonald.
  604. Bernhard f. 1891 gm tena Anderson.

406(246)8 Bård Kristoffersen Meland f. 1853. I 1875 var han tømmermann og budde heime på Meland.

407(246)8 Ole Kristoffersen Meland f. 23.3. 1860 d. 1951gm Anne Mathilde Eriksen frå bergen f. 28.3.1858 d. 1951. Dei budde i Bergen der han var samlagsstyrar. Born:
  605. Marcella Bergitte f. 1889 var ugift kontordame.
  606. Alf f. 1891 gm Gudrun Andersen, b. ved Hønefoss.
  607. Olaf f. 1891 d. ung.
  608. Olga f. 1895 var kontordame.
  609. Christian Dybdal f. 1899 gm Johanna Hiorth, b. i Bergen.

Ingeborg si etterslekt:
408(247)8 Anne Henriksdt Haraldseidvågen f. 28.3. 1834 d. 1863 gm Tor Torsen Framnes f. 1828 d. 1897. Dei budde på Glette i 1865. Born:
  610. Henrik f. 1857.

409(247)8 Johannes Henriksen Haraldseidvågen f. 2.6. 1836 gm Brita Marie Flatnes d. før 1885. Han og borna budde i Strandsgt. nr. 2 i Haugesund i 1885, han var skipper. Born:
  611. John f. 1863
  612. Henrik f. 1860 til USA.
  613. Helga f. 1866 gm Karlsen frå Egersund.
  614. Enok f. 1870 til USA.

410(247)8 Bård Henriksen Haraldseid f. 16.2. 1839 d. 1893 gm søskenbarnet Birgitte Henriksdt Asbjørnshaug nr. 433 f. 7.8. 1848 d. 1924. Dei budde i Haugesund. ? Born:
  615. Ingeborg f. 1866
  616. Henrik Andreas f. 1868
  617. Berte Kristine f. 1870 d. 1873.
  618. Nils Bernhard f. 6.1. 1873 d. 1897 var handelsbetjent.
  619. Berta Kristine f. 21.1. 1875 d. 1925. var frisør i Haugesund.
  620. Anna Bergitte f. 11.7. 1877
  621. Kristnesen Elisabet (Stense) f. 7.11. 1877.
  622. Karl f. 4.6. 1882 d. 1899 var tannteknikkar.
  623. Christian Nikolai Abo f. 28.6. 1884
  624. Birger Johan f. 1887
  625. Birgitte Kristine f. 31.3. 1891 d. 1930 dreiv silkeskjermmagasinet.

411(247)8 Kristiane Elisabet Henriksen f. 11.4. 1841 gm Sjur Mathias Grønhaug.

412(247)8 Nils Henriksen f. 20.2.1844 d. 1914 gm søskenbarnet Ingeborg Henriksdt Asbjørnshaug f. 12.8. 1859 d. 1938, sjå nr.  437. Born:
  626. Nils Andreas f. 1877 d. 1898 reiste til USA.
  627. Henriette f. 1878.
  628. Inga Bertine f. 1881
  629. Henrik Dybdal f. 1883
  630. Borghild Gurine f. 1893
  631. Asbjørg f. 1896

413(247)8 Gurine Henriksen  f. 17.6. 1846 d. 1892 gm dyrlækjar Anders Holthe frå Årdal f. 26.8. 1845 d. 1897, budde på Stord, Stavanger og Lardal, Vestfold. Born:
  632. Anna f. 1875
  633. Henrietter f. 1877
  634. Alfred f. 1879
  635. Brynhild Augusta f. 1882
  636. Astrid f. 1885
  637. Yngva Kristiane f. 1888

Anne Martha si etterslekt:
414(248 Johannes Olsen Haraldseid f. 26.1 1835 d. 1879 gm Anna Maria Jakobsdt Sandvik f. 1834 d. 1883. Dei var bønder og budde i Oppistova på haraldseid. han var ei tid ordførrar i Skjold. Born:
  638. Ola Johan f. 1862
  639. Anne Maria f. 1863
  640. Anne Marta f. 6.4. 1866 d. 1887. Ho var sydame.
  641. Jakob f. 1869 d. 1870.
  642. Jakob f. 1871
  643. Asselina Katrina f. 1874 reiste til USA.
  644. Brita Kristina f. 1877 d. 1878.

415(248)8 Bård Olsen Haraldseid f. 20.7. 1837 d. 1884 g 1) m Agnethe Olsdt Austerheim f. 1827 d. 1868. Born med henne:
  645. Johanne Jørgine f. 1866
  646. Anne Marta f. 1868.
Han gifte seg om att med Aasa Larsdt Vågen f. 8.3. 1843 d. 1896. Born:
  647. Ola f. 1873
  648. Lars f. 1874
  649. Agnethe f. 1879
  650. Gurina f. 1881
  651. Jakob f. 1884


416(248)8 Ole Olsen Alendal f. 1843 d. 1900 gm Endrine Endresdt Kringeland f. 1855 d. 1936. Han er n. 1889, 1906. Dybdalsætta s. 39 og 58-59.
  652. Gurina f. 1878 d. 1949 gm 1) Ola Olsen Flatnes; g 2) m Bjørn Simonsen. Var i USA og seinare Skjold - i
  653. Brynhild 1880-1953.
  654. Anne Marta 1882-1949 gm Tor Olsen Mehus f. 1878. Ho hadde handel i Skjoldavik, og han var først politi i Bergen, seinare heradskasserar i Skjold.
  655. Berta 1885-1974 gm Mandius G. Sørhus - nr.
  655a. Ola Ivar 1887-1967 gm Anna V. Torsvold - budde her.
  656. Endrina 1890 g 1921 m Ole Martin Håkull 1892-1970. Bankkasserar i Skjold, b. Håkull nr.
  657. Jørgine 1896 - budde heime.

417(248)8 Andreas Dybdal f. 1846 d. 1916, foreldre Anne Marta og Ola Johannesen Haraldseid gm Guri Serina Jonsdt Bjoland f. 1850 d. 1904. Han tok namnet Dybdal og dreiv landhandel her i Isvik i 1875 og er n. 1906.
  658. Ivar Olai 1875 d. 1923 gm Serina Gudmundsdt.
  659. John 1877-1923 gm Sanna Dybvik. Dei dreiv tobakksforretning i Stavanger.
  660. Marta 1879-1904.
  661. Andreas 1880 d. 1944 i Sidney i Australia.
  662. Berta 1882 gm Knut Mandius Dybdal f. 1881. Sjå
  663. Anna 1885 gm Henrik Andreas Dybdal. Sjå
  664. Jakob 1886-1927 gm Josefine Østrem, til USA.
  665. Johannes 1888-1913 var diakon i Oslo.


418(248)8 Asseline Olsdt Haraldseid f. 1848 d. 1873 var sydame.

419(248)8 Ivar Olsen Haraldseid f. 1850 hadde kontorpost i Stavanger, men døydde ung av tuberkulose.

420(248)8 Kristiane Elisabet Olsdt f. 1853 d. 1901 gm bonde og smed John Olsen Haraldseid nr. 434, f. 1846.

421(248)8 Jakob Olsen Haraldseid f. 1857 var sjømann.

422(249)8 Berta Marie Olsdt Asbjørnshaug f. 24.3 1842 gm Sjur Olsen Risanger f. 1830. Ho var tenestejente hjå han i 1865. Dei hadde ikkje born, og han gifte seg om att med søstera Kristiane Elisabet nr. 426.

Ola si etterslekt:
423(249)8 Bård Olsen Asbjørnshaug/Flatnes f. 25.3 1844 d. 1882 gm Anna Brønla Larsdt Ove (Oa) f. 20.5. 1850 d. 1907. Dei budde på
  666. Lars Johan f. 1872
  667. Brita Marie f. 26.12. 1874 d. ung.
  668. Ola f. 1875
  669. Bertil Matias f. 1877
  670. Elisabet Dorthea f. 1879
  671. Ingeborg Gurina f. 1881.

 
424(249)8 John Olsen Dybdahl f. 1846 g 1) m Kristiane Elisabet Haraldseid (slekt) f. 1853 d. 1901. G 2) m Brita Osmundsdt Malaseter. Dei brukte garden etter faren, men hadde ikkje born etter seg.

425(249)8 Ole Andreas Olsen Asbjørnshaug f. 8.12. 1848 gm Eli Engelsdt Alvseike i Vats f. 1847. Vatsboka s. 337. Dei budde på Bjørkhaug. Han var heime i 1865. Born:
  672. Gurine f. 1878
  673. Engel reiste til USA.

426(249)8 Kristiane Elisabet Olsdt f. 15.2. 1851 d. 1889 g 1) m em. Sjur Olsen Risanger, f. 1830 d.  , sjå nr. 422. Born:
  674. Ola f. 1872.
Ho gifte seg om att med Halvor Stensen Trovåg f. 1855. Born:
  675. Sjur f. 1878
  676. Anne Malene f. 1881
  677. Stener f. 1883 d. ung.
  678. Marie f. 1885 var sjukesøster i Haugesund.
  679. Bernt f. 1887 var ugift og reiste til USA. Han var med i første verdskrigen.
  680. Ola f. 1889 d.s.å.

427(249)8 Ingeborg Olsdt Asbjørnshaug f. 13.2. 1854 d. 1859.

428(249)8  Knut Olsen Asbjørnshaug f. 18.4. 1857 d. 1933 reiste til USA i 1885. Han var først i Wisconsin, seinare farmar i Minnesota.

429)249)8 Bård Olsen f. 15.8. 1858 d. 1948. han reiste til USA i 1885, budde i Cumberland, seinare i Minnesota og var jernbanemann og vart kalla Benjamin. Gift 1) m Caroline  Nelson frå Kristiansand d. 1890. Born med henne:
  681. Caroline f. 1890.
Han gifte seg oma att med Mary Brendegård frå Lesja f. 4.4. 1859 d. 1936. Born:
  682. Olga Cecilie f. 1893
  683. Georg Bernhard f. 1901.

430(249)8 Helga Olsdt f. 1860 g 1) m kjøpmann Ersland i Haugesund; g 2) m skipsførar og skipsreiar Knut Enes, Haugesund. Born i 2. ekteskap:
  684. Torbjørn Gerner f. 1891
  685. John Christi f. 1894
  686. Ingrid f. 1895
  687. Helga Konstance f. 1899

431(250)8 Bård Henriksen Dybdal f. 25.2. 1842. Han drukna i Malasætervatnet 16.7. 1858 "ved at bade sig i et fossevand".

Henrik Andreas si etterslekt:
432(250)8 Tala Oline Henriksdt Dybdal, Haraldseid f. 1845 d. 1910, gm Elling Bårdsen Vågen f. 7.11.1834 d. 1910. Dei budde i Havåsen og han arbeidde mykje hjå Dybdahl i Isvik. Han er son til Bård Tomasen Torrenes og Brita Larsdt (frå Falkeid?). Han var sjømann, i 1875 på reis til Bodø.
  688. Berta Kristine 1863 gm skomakarmeister Sivert Smedsvik i Stavanger.
  689. Henrik Andreas 1869 var sjømann og drukna i Santos.
  690. Anne Henriette 1871 dreiv pensjonat i Stavanger.
  691. Bård 1873 d. 1955 gm Olava Sakariasdt Håkull. Han var skomakar og sjømann før dei kjøpte gard i Hetland.
  692. Kristiane Elisabet 1875 gm Ola Bårdsen Haraldseid nr.
  693. Brita 1878 gm maskinist Ola Sømme, Stavanger 1873-1955.
  694. Knut Johannes d. ung.
  695. Karoline Johanne 1883 d 1952 gm kontormann Erik Alexander Eriksen f. 1886 d. 1957, b. Haugesund.
  696. Tomas 1886 d. 1956 - bruk 3.
  697. Thea Elida 1890 gm James Larsen f. 1890 frå Tønsberg, arbeidde på skofabrikk.

433(250)8 Bergitte Henriksdt f. 7.8. 1847 gm Bård Henriksen Haraldseidvågen nr. 410 f. 1839.

434(250)8 Kristiane Ingeborg Elisabet Henriksdt f. 9.12. 1849 d. 1890 gm bonde Ivar Glette f. 2.8. 1840 d. 1888.
  698. Ingebrigt Johan f. 1870
  699. Henrik Andreas f. 1873
  700. Martin f. 1878
  701. Berta Kristine f. 1883
  702. Inger Marie f. 1886.

435(250)8 Ola Henriksen Dybdal f. 1854 d. 1923 gm Anna Gurina Knutsen f. 1852 d. 1923. Han var bonde, lensmann, herradskasserar, forlikskommissær og varamann til Stortinget. Der møtte han i 1905. Han er nemnd i matrikkelen 1889 på dette bruket. I 1906 er han på Håkull bruk 6: Solvang.
  703. Henrik Andreas 1880 - nedf.
  704. Knut Mandius 1881 - bruk 9.
  705. Martin Andreas 1883-1890.
  706. Kristian Bernhard 1885-86.
  707. Borgny 1887 gm bonde Johannes Olsen Dagsland br.
  708. Anna Gunhild 1889 var sydame i Skjoldavik.
  709. Martin 1891 var lensmann og budde i Skjoldavik, Håkull br. 6.
  710. Olaf 1894 gm Marta Risanger, budde i Haugesund.

436(250)8 Henrik Andreas Dybdal f. 1.10 1856 reiste til USA.

437(250)8 Ingeborg Henriksdt f. 12.8. 1859 d. 1938 gm Nils Henriksen Vågen f. 1844, nr. 412. Ho var "hjemmedøbt af Faderen".

438(250)8 Bård Henriksen Asbjørnshaug Dybdal f. 10.7. 1862 d. 1919 gm Anna Othelie Nielsen, Sand f. 20.7.1863 d. 1948. Han var skipsførar, hamnelos og losoldermann i Haugesund.
  711. Harry Andreas f. 1889
  712. Berta f. 1892
  713. Aasta f. 1894
  714. Torjus f. 1895
  715. Bjarne f. 1897
  716. Anna Bergliot f. 1900
  717. Trygve f. 1903
  718. Solveig f. 1905
  719. Ester f. 1907.

439(250)8 Brita Henriksdt f. 1865 d. 1932 gm bonde Sakarias Håkull f. 26.5. 1864 d. 1932. Born:
  720. Brynhild f. 1887
  721. Bertine Henriette f. 1889
  722. Kristine Elisabet f. 1892
  723. Thea Oline f. 1894
  724. Helga Serine f. 1897 d. 1944.
  725. Signe Bergitte f. 1901
  726. Henrik Andreas f. 1903
  727. Brita f. 1906
  728. Torkel Sakarias f. 1909.

Bård si etterslekt:
440(251)8 Kristiane Elisabeth Bårdsdt Dybdal f. 6.9. 1856 d. 1951 gm Hans Alne frå Gresvik i Vikebygd f. 17.5. 1860 d. 1941. Han var los og budde i Haugesund. Born:
  729. Nils Amandus f. 1883
  730. Ingeborg Gurine f. 1886
  731. Bård Andreas f. 1888
  732. Berta Malene f. 1891
  733. Henrik Andreas f. 1893
  734. Kristiane Elisabet f. 1895.

441(251)8 Lars Dybdal f. 1858 d. 1942. I 1875 er han oppført som matros og kokk "paa hjemvei fra Nordland", men med heimstad på Hokel. Han reiste seinare til USDA og var skogsarbeidar.

442(251)8 Bård Bårdsen Dybdal f. 1859 d. 1905 gm Tone Larsdt Engfoss i Kragerø f. 1862 d. 1923. Bård er fødd på Gullhaug, Meland, men konfirmert på Hokel 11. okt. 1874, dit foreldra hadde flytt då. Han er fødd 14. nov. 1859 og døypt i Skjold 1. jan. 1860.
I 1882 reiste han til USA der han kalla seg Ben Hokel. Borna kalla seg Hokel. Born:
  735. Bertel (Bert) (Burton) f. 1885.
  736. Inger Goline
  737. Karl Johan
  738. Henry Andreas Dybdal
  739. Benjamin (Ben).

443(251)8 Aasa Bårdsdt Dybdal f. 29.6. 1862 d. 1949 gm bakar og kjøpmann Ole Osmundsen Holthe f. 20.1. 1860 d. 1905. Dei budde i Vikedal Sjå og "Holtheætta" om dei. Dei hadde butikk i Vikedalsosen, sjå Ætt og Heim 1992 s. 75ff om det. Aasa dreiv butikken på Nytorvet i fleire tiår etter at ho vart enkje, og to av døtrene tok over etter kvart.
  740. Amanda Othelia f. 1889.
  741. Ingeborg Bianka f. 1893.
  742. Agnethe Therese f. 1895.
  743. Borgny f. 1896
  744. Adelheid Cecilie f. 1897
  745. Thea Henrietter (Henrikke) f. 1899
  746. Hilda f. 1901
  747. Osmund Dybdal f. 1902
  748. Bjarne Andreas Dybdal f. 1904.

444(251)8 Anna Henrikke Dybdal f. 1867 gm Nils Halvorsen Meland, Bremnes, f. 1873. Han dreiv tønnefabrikk på meland. Born:
  749. Karoline Amalie f. 1901
  750. Bernt Andreas f. 1904
  751. Harald Bertin Georg f. 1905
  752. Ingeborg Bergitte f. 1907.IX. GENERASJON.


Birgitte Kristine si etterslekt:
592(403)9 Lars Ivarsen Meland var gift og budde i Bergen. Born:
  844. Ingvar f. 8/12 1904 gm Randi Bruer, i Vestby.
  845. Tekla
  846. Margit
  847. Lars

593(403)9 Bergitte Kristine Ivarsdt f. 1871 var gift og budde i Bergen.
  848.

594(403)9 Brita Serine Ivarsdt Meland f. 1874 d. 1952 gm Edvard Aanensen og budde i Haugesund. Born:
  850. Olga
  851. Ingrid
  852. Malene
  853. Edit
  854. Einar

595(403)9. Kristoffer Ivarsen f. 1877 ovf. gm Inger Marie Kolbeinsdt Frøland, Vats f. 1881. Han overtok bruket etter far sin, dyrka meir opp og bygde nye hus. Som pensjonist bygde han folgehus. Han er n. 1906.
  855. Brita Kristine 1904 var sydame.
  856. Kornelius 1907 gm Anna Lauritsdt Strand var bureisar på Meland , nr.
  857. Ingvar 1910 overtok farsgarden
  858. Lovise 1913 arbeidde på hotell.
  859. Kristofa 1918 gm Nils Oa i Vikebygd.
  860. Kristiane Elisabet 1921 var sjukesøster i Oslo.

596(403)9 Ivar Ivarsen Meland f. 10.6. 1880 d. 1962 gm Hanna Tomine Særvold, Eltravåg f. 7.2. 1884 d. 1970, dotter til Hans Jensen Særvold, Os ved Bergen, og Torborg Helene Eltravåg. han var sjømann og bonde.
  861. Ivar Hermann f. 21.3. 1903 gm Agnes, budde i Mekan, Canada.
  862. Alf Johan f. 1.10. 1904 var maskinist i Canada.
  863. Martin Dybdal f. 17.7. 1907 gm Myrtle Hall, var fiskar i Canada. Born: Ester Hazel f. 17.3. 1948 ug. b. Victoria, Canada.
  864. Hans Kristian f. 7.12.1912 gm Ragnhild Simensen f. 1912. var lagersjef på militærlager, budde Åker gård ved Hamar.
  865. Ingvar Bertin f. 28.2. 1916 gm Ågot Hovland, Øystese. han arbeidde i handelsdepartementet.
  866. Trygve f. 17.3. 1919 gm Klara Økland f. 15.7. 1920 frå Valestrand. Han var snikkar og bur i Haugesund. Han har m.a. jordbruksskule. Born: Martin, Ivar Henning, Gunhild JOhanne, Tor Kåre.
  867. Ernst Herman Meland f. 3.3. 1927 gm sjukesøster Janna Kristine Sandsmark, Tysnes f. 1927. han er diakon og klokkar i Birkeland, bur på Nesttun. Born: Reidun, Jostein, Ingjerd.


606(407)9 Alf Meland f. 24.6. 1891 d. 1966 gm Gudrun Andersen f. 28.12. 1892 d. 1976. Han var maskinsjef og budde i Hole i Hønefoss.
  870. Gerd Abo f. 18.1. 1918 d. 1923.
  871. Odd Kristian f. 6.7. 1919 d. 1926.
  872. Ingrid f. 6.3. 1921 d. 1977 gm major og siviling. Georg Jensen Lambach f. 12.11. 1919 i Laksevåg. Ho hadde kunstindustriskule og dei budde i Oslo. Born: Hans-Georg, Ole Johan.

609(407)9 Christian Dybdahl Meland f. 21.1. 1899 gm Johanna Hiorth f. 7.8. 1899 frå Stavanger. Han er tannlege og bur i Bergen.
  873. Bente f. 16.12. 1933 g 1955 m advokat Johan Cappelen Dahl. Ho er vand. philos og han er banksjef i Bergen bank i Bergen. Born: Anne Christine, Johan Petter, Louis.

Ingeborg si etterslekt:
610(408)9 Henrik Torsen f. 30.3. 1857 d. 1911 gm Magdalena Marie Haave f. 17.6. 1866 d. 1949. Ho er dotter til bonde og lekpreikar Anders Nielsen Haave og Bolette Martens. Henrik var skipsførar, seinare tønnebåndfabrikkant.
  874. Anders Haave f. 1890 gm Ruth Ellingsen.
  875. Anna Haave 1892.
  876. Thor Framnes 1894 gm Nanny Rygh.
  877. Christopher Martens 1896 gm1) Erna Buvik.
  878. Alfrida Bolette 1899.
  879. Bergoth f. 1902
  880. Henrik 1903 gm Sigrid Eskeland.
  881. Magdalene Marie 1905.

611(409)9 John Henriksen f. 18.6. 1863 d. 1941 gm Tårn Nilsdt Velde, Avaldsnes f. 5.9. 1860 d. 1927. Han var styrmann.
  882. Johan Bernhard f. 1885 gm Inga Jakobsen.
  883. Nelly Gurine 1891 gm Sven Olaus Lie
  884. Henrik Enok 1893
  885. Hilda Marie 1896 gm Håkon Ferdinand Nordahl.
  886. Johannes Tomin 1898 gm  Tilly jensen.
  887. Ingolf 1901 gm Ingvalda Hauge.
  888. Torbjørn 1904 gm Florence.

615.410.9. Ingeborg Henrikke Henriksen f. 30.3.1866 d. 1936 gm  skipper Nils Olai Fagerland 1857-1938. Han var skipper og dreiv  Thuestad, Wrangel & Co, Haugesund. Born:
      890. Otto, 891. Bjarne, 892.Alf, 893.Leif, 894.Harald, 895.Helga, 896.Nils, 897.Birgit.

616.410.9. Henrik Andreas Dybdahl-Henriksen f. 28/3 1868 d. 1924 gm Serine Sundfør 1875-1949. Han var disponent og medeigar i ei stor verksemd på Island, med  to sildoljefabrikkar, tre sildesalteri og fleire båtar. Born:
      900.Birgit, 901.Henrik Andreas, 902.Olaf, 903.Signe, 904.Yngva, 905.Børge.

620.410.9. Anna Bergitte Dybdahl-Henriksen f. 11/7 1877  dreiv frisørsalong i haugesund, ei tid saman med søstera Bertha. Ho var aktiv i song go musikkliv og misjon i byen.

621.410.9. Kristense Elisabeth ("Stense") Dybdahl-Henriksen f. 7/11 1879. I mange år dreiv ho silkeskjermmagasinet i haugesund. Som 101 åring dreiv ho framleis forretningen med m.a. utleige av dåpskjolar i Skjoldavegen. På 100 årsdagen i 1979 samla ho over 100 slektiangar til fest i Haugesund bedehus.

623.410.9. Christian Nikolai Abo Henriksen f. 28/6 1884 d. 1939 gm Anna Sunde f. 1885 d. 1959. Ho var dotter til skipssreiar-og førar Anders T. Sunde gm Oline Vedø. Christian var maskinsjef og vart med då "Føynå"  vart torpedert og alle mann gjekk ned. Born:
      910.Lizzie 1911, 912.Birger 1914, 913.Gerd 1916, 914.Eva Birgitte 1926.

624.410.9. Birger Johan Dybdahl-Henriksen f. 24.5.1887 d. 1969 gm Gudrun Johnsen frå Bergen f. 1898. Hennar foreldre: Edvin Johnsen gm Josefine samuelsen. Birger var gullsmed og var nokre år i USA. Frå 1912  var han "vannleverandør" til skip i Haugesund. Born:
      915.Rut Bergit 1921, 916.Kjell Egil 1925, 917.Bård Gunnar 1928.

627.412.9. Henriette Henriksen f. 28/10 1878 d. 1933 i USA gm maskinsjef August Gjerde, d. i USA. Born:        920.Nils 1912, 921.Ingrid.

628.412.9. Inga Bertine Henriksen f. 4/5 1881 d. 1934 dreiv forretning.

629.412.9. Henrik Dybdahl-Henriksen f. 3/5 1883 d. 1956 gm Anna Johannesen 1883-1951. Han var m.a. forretningsførar og gav ut eit stort song-og musikkverk i to bind: "Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945". Haugesund var den første by i landet som fekk eit slikt samleverk. VG skreiv at det var "et enormt samlearbeid", og han hadde "en særdeles stor venne-og bekjentskapskrets og var 'på hatt' med alle haugesundere som er kommet over sin første ungdom". Born:  922.Ågot 1910,

630.412.9. Borghild Gurine Henriksen f. 2/8 1893 d. 1957 gm posteksp. Kristian Eriksen f 1887. Born:
      925.Bjarne 1917, 926.Ingebjørg 1921.

631.412.9. Asbjørg Dybdahl-Henriksen f. 18/10 1896 d. 1957, var kontordame hjå Kyvik & Co i Haugesund i 40 år.

632.413.9. Anna Holthe f. 7/5 1875 var sjukesøster og styrar på dr. Ourens klinikk i Trondheim, seinare forstandar for Sophies Minde i oslo, til 1937. Ho reiste mykje, i USA og Europa og fekk kongens fortenestemedalje i gull, m.m.

633.413.9. Henriette Holthe f. 8/7 1877 d. 1942 i Kalifornia gm entrepenør Teodor Kollner d. 1948.

634.413.9. Alfred Holthe f. 29/12 1879 var luefabrikant i Drammen gm Valborg Johannesen d. 1946. Born:        930.Elin 1910.

635.413.9. Brynhild Augusta Holthe f. 8/12 1882 d. 1962 var sjukesøster og utdanna m.a. i Minnesota. Ho var 28 år i Oslo trygdekasses fysikalske avdeling.

636.413.9. Astrid Dybdahl-Holthe f. 24/1 1885 d. gm Cleon Gulbrandsen d. 1933. Ho var utdanna til guvernante i London og USA. Han var jurist og offiser og budde i Kalifornia.

637.413.9. Yngva Kristiane Abo Holthe f. 2/12 1888 d. 1934 g 1) 1913 m Carl Andreas Egeberg Tråen f. 28/11 1883, av foreldre: skulestyrar  Carl Tråen f. 1847 gm Lovise Egeberg f. 1843, Brevik og Bærum. Skilt. I studietida var han med på fleire studentmøte, studerte eit semester i Marburg,samt i Berlin, Holland, Sveits og Italia. Han var stiftskap.  i Troms, og frå 1913 tredjeprest i Modum; Ho gm 2) skipsreiar Hans Jacob Waage, Stavanger, d. 1931. Born i 1. ekteskap: 935.Louise 1914. Barn i 2. ekteskap: 936.Yngva Brynhild 1923.

638.414.9. Ola Johan Haraldseid f. 9/6 1862 d. 1903 g 1901 m Anna Gurina Pedersdt Kvame, Vikebygd. Dei dreiv garden Oppistova, bruk 3 på Haraldseid. Ola var veikhelsa og garden vart selt til Knut Dybdahl Asbjørnshaug i 1904. Gurina vart gift to ganger til. Barn: 938.Johannes 1901 d.s.å.

639.414.9. Anne Marie Haraldseid f. 6/12 1863 d. 1942 gm John Risanger 1864-1947. Møllar, budde i Trovåg, Haraldseid og kjøpte Ulvebne. Born: 940.Anne Maria 1894, 941.Marta 1896-1901, 942.Lina 1899-1957, 943.Johannes 1901-1950, 944.Martin 1903-1945.

642.414.9. Jakob Johannesen Haraldseid f. 3/9 1871 gm Mari Sveipe, Sør Fron f. 1873. han var lærar fleire stader og dreiv slektsgransking. Han skreiv m.a. Ættartavler 1944, Ane-og ættartavler, Smedsvikslekta 1953, Dybdahlsætta 1954 og 1957, og Nagellslekta 1956. Born:
      945.Ivar 1897, 946.Målfrid 1899, 947.Hermod 1901, 948.Aslaug 1903, 949.Olav 1906, 950.Sigurd 1910, 951.Einar 1912.

643.414.9. Asselina Katrina (Lina) Haraldseid f. 1874 d. i USA.

644.414.9. Brita Haraldseid 1877-1878.

645.415.9.Johanne Jørgine Haraldseid f. 1866 gm Neil Sesker, farmar i Iowa. Born:
      955.Agnes, 956.Julia, 957.Bernice, 958.Olive, 959.Arthur, 960.Leonard, 961.Bayard, 962.Neil.

646.415.9. Anne Martha Haraldseid f. 16/4 1868 d. 1955 gm Helge Gunnarsen Sørhus, Skjold, 1879-1948. Ho var lenge i USA, han var bonde og emissær. Born:
      964.Gudrun 1912.

647.415.9. Ola Haraldseid f. 10/1 1873 d. 1965 gm Kristiane Elisabet Ellingsdt 1875-1953, sjå nr. 692. Var bonde på Haraldseid.
      965.Bård 1902, 966.Berta Kristine, 967.Åsa, 968.Tala Oline, 969.Erling, 968.Anne Marta, 970.Henrik 1916.

648.415.9. Lars Haraldseid f. 11/10 1874 d. 1928 dreiv saueal i Montana, USA.

649.415.9. Agnete Haraldseid f. 16/9 1879 d. 1937 gm Knut Løkling. han var styrar på hermetikkfabrikk i USA.

650.415.9. Gurina Haraldseid f. 3/12 1881 gm farmar John A. Fiveland, Sauda f. 1880. I USA. Born: 975.Torvald Emil 1912.

651.415.9. Jakob Haraldseid f. 21/6 1884 d. 1954 i USA gm Rica Marie Willems f. 1896 i Holland.  Born:   977.Agnes Marie, 978.Anita Louise.

652.416.9. Gurine Alendal f.  23/7 1878 d. 1949 g m 1) Ole Olsen Fatnes 1872-1911; gm 2) Bjørn Simonsen 1859-1939. Dei budde i USA, seinare i Skjold. Born:
      980.Lina Emilie, 981.Oskar, 982.Anna, 983.Gudrun.

654.416.9. Anne Marta Alendal f. 23/10 1882 d. 1949 gm Tor Olsen Mehus (1878-1963. Han hadde vore gift før, og fekk ein ny kone etter Anne Marta, men hadde berre born med første kona. Anne Marta dreiv handel i Skjoldavik, og han var ei tid politimann i Bergen og herradskasserar i Skjold og budde då i Skjoldavik.

655.616.9. Berta Aselina Alendal f. 4/5 1885 d. 1974 gm Lars Mandius G. Sørhus f. 1882 d. 1970. Han dreiv farsgarden bruk 2 på Sørhus. Seinare budde dei på bruk 10. Born:
      985.Kristine, 986.Endrine, 987.Helga Lovise, 988.Gudrun Olaug, 989.Berta Magnhild, 990.Agnes Marie, 991.Rutt.

655a.416.9 Ola Ivar Alendal f. 1887 d. 1967 g 1921 m Anna V. Torsvold f. 1895, dotter til Villiam Torsvold. Han overtok bruket etter faren. I 1950 åra var det på 45 dekar dyrka mark, og dei fødde 9 kyr, hest, høns, 5 griser og 50 sauer. Born: 995.Olav, 996.Villiam, 997.Emma, 998.Johannes, 999.Alv Ivar, 1000.Einar.

656.416.9. Endrine Alendal f. 8/4 1890  g. 1921 m. Ole Martin Hokel f. 23/10. 1892 d. 1970. Han var bankkasserar i Skjold.  Born:
      1001.Oline (Lena), 1002.Olaug Endrine, 1003.Arne William, 1004.Einar.

657.416.9. Jørgine Alendal f. 29/4 1896 - budde heime på Alendal.


658.417.9 Ivar Olai Dybdahl f. 1875 d. 1923 ovf. gm Serina Gudmundsdt Håkull f. 1890. Dei held fram med forretningen i Isvik
 1005. Serina 1915-1967 styrde forretningen.
  1006. Kristine 1916 var i Oslo men kom heim att.
  1007. Agnes 1918-1969.
  1008. Gudrun 1920-1979.
  1009. Magnhild 1922-1977 var sjukesøster gm Thorvald Bjørnstad, b. i Bærum.

659.417.9. John Dybdahl f. 14/7 1877 d. 1923 gm Sanna Dybvik. Dei dreiv tobakksforretning i Stavanger. Born:
      1010.Signe, 1011.John, 1012.Arne, 1013.Ingrid, 1014.Per.

660.417.9. Martha Dybdahl f. 9/3 1879 d. 1904.

661.417.9. Andreas Dybdahl f. 14/10 1880 d. 1944 i Sidney, Australia.

662.417.9. Berta Dybdahl f. 29/4 1882 gm Knut Mandius Dybdahl f. 1881, sjå nr. 704.

663.417.9. Anna Dybdahl f. 30/8 1885 gm Henrik Andreas Dybdahl, sjå nr. 703.

664.417.9. Jakob Dybdahl f. 1/7 1886 d. 1827 i USA gm Josefine Østrem.

665.417.9. Johannes Dybdahl f. 1888 d. 1913 var diakon i Oslo.

666(423)9 Lars Johan Bårdsen ovf. f. 1872 gm Ingeleiv Osmundsdt Malasæter f. 1879. Dei var bønder på Flatnes og er n. 1906. Dybdalsætta s. 61.
  1020. Bertel Johan 1902 d. 1917 i Bergen.
  1021.Kari Asselina 1903 d. 1958 i Canada utan born, gm Kristian K. Askeland frå Nordfjord. Dei hadde farm i Canada.
  1022.Tjerand Severin f. 1905 gm Åsta Sæbø frå Torvastad f. 1908. Han var 19 år i Canada, men flytte så til Haugesund. Ikkje born.
  1023.Osmund f. 1907 - nedf.
  1024.Anna Elisabeth f. 1910 gm bonde Gunnar Eriksen Stangeland i Ølen d. 1956, utan born.
  1025.Lars Ingolf f. 1912 var ugift bureisar på Flatnes nr.
  1026.Ingolf f. 1915 - på bruk 6.
  1027.Bertilde Johanne f. 1918 gm Johan B. Lid f. 1919, bonde på Lid i Sveio.
  1028.Berthel f. 1920 gm Martha Tvedt. han var bygningsmann i Haugesund.
  1029.Marie f. 1923 gm linjemontør Erling Alsaker, bur på Tveita i Sveio.

668.423.9. Ola B. Flatnes f. 15/8 1875 d. 1930  gm Karen Knutsdt - var farmar i USA.

669.423.9. Bertil Mathias Flatnes f. 22/10 1877 d. i Canada var gift og hadde dottera 1035.Anna.

670.423.9. Elisabeth Dorthea Flatnes f. 15/9 1879 d. 1908 gm Gustav Tobiasen Førde. han reiste til Amerika. Born: 1038.Elisabeth 1908.

671.423.9. Ingeborg Gurina Flatnes f. 30/10 1881 gm Funk Pettersen frå Sverige. Dei budde i Montana. Barn: 1039.Arthur vart gift med ei fransk dame i Montana.

672.425.9. Ingeborg Gurine Olsdt Asbjørnshaug f. 23/1 1878 d. 1938 gm Mads Osmundsen Moldsesæter f. 1877 d. 1961. Han er son til Osmund Larsen Espeland frå Ølen gm Kari Madsdt Sørhus. Osmund flytte til Moldesæter i 1865, og Mads overtok garden i 1901 og var handverkar. Han dreiv hjulsmie/fabrikk. Born:
      1040.Kari Aselina, 1041.Elise Johanna, 1042.Osmund, 1043.Anna Oline, 1044.Ole Mikal, 1045.Martha Gunhild, 1046.Emil Severin, 1047.Anton Martin, 1048.Berta Karoline.


673.425.9. Engel Olsen Asbjørnshaug var kranførar og budde i North Childs, USA, d. 1964.

674.426.9. Ole Sjursen Risanger f. 14/3 1872 d. 1936 gm Bertha Johanna Våge 1882-1956 frå Finnås. Han var skomakar i Haugesund. Born:
      1050.Kristine Elisabeth, 1051.Olav, 1052.Johannes.

675.426.9. Sjur Halvorsen f. 24/11 1878 d. 1940 g 1902 m Anna Serina Larsdt Risanger 1870-1947. Budde på Risanger bruk 1. Born:  (Skjold  I s. 578.)
      1055.Kristian 1903 ug. b. på Risanger, 1056.Laurits Martin 1906 ug. på Risanger, 1057.Helga Kristine 1909-82 ug., 1058.Martin 1915 b. på Risanger.

676.426.9. Anne Malene Halvorsdt 1881-1959 g. 1904 m. Torbjørn Andreas Øritsland 1881-1961, kjøpmann i Haugesund. Born: 1060.Alice, 1061.Kristine, 1062.Sigve, 1063.Thorbjørn.

681.429.9. Caroline Bårdsdt f. 16/12 1890 d. 1978 gm 1) løytnant Clarence Folson Holmes f. 1886 i Iowa d. 1919 av skader han fekk i 1. verdskrigen; gm 2) Paul Severson f. 1878 frå Gudbrandsdalen. Born i 1. ekte:
      1065.Harold Judson Holmes 1919-1938.

682.429.9. Olga Cecilia Bårdsdt f. 22/12 1893 gm Christopher Årthun 1886-1957. Olga var advokat og han dreiv i assuransebransjen, Minneapolis.

683.429.9. George Bernhard B. Olson f. 19/2 1901 gm Louise Russel Harry f. 1907. Han var tannlækjar i Minneapolis, Born:
      1067.Robert George, 1068.Donald Russel.

684.430.9. Torbjørn Gerner Enes f. 21/12 1891 omkom ved forlis i Beringshavet 2. mai 1914.

685.430.9. John Christi Enes f. 15/1 1894 d. 1977 var laksefiskar i Canada. han kom heim i 1964 og gifte seg med  slektningen Serine Amanda Dybdahl f. 1908, sjå nr. 704.

686.430.9. Ingrid Enes f. 13/9 1895 gm Torleif Egge 1881-1947 frå Halden. Han var banksjef i Kabelvåg og Farsund, sist bankmann i Oslo. Born:
      1070.Thor, 1071.Gerd, 1072.Ingrid Jenny.

687.430.9. Helga Konstance Enes f. 8/12 1899 d. 1978 gm Walter Heumann, snekker og bygningsmann i New Jersey, USA.


688.432.9. Berta Kristine Ellingsen f. 1863 gm skomakarmeister Sivert Smedsvik, Stavanger. Born:         1075.Erling, 1076.Henriette.

689.432.9. Henrik Andreas Ellingsen f.  var sjømann og døde i Santos.

690.432.9. Anne Henriette Ellingsen f. 1871 dreiv pensjonat i Stavanger.

 691.432.9. Bård Ellingsen f. 8/3 1873 d. 1955 gm Olava Sakariasdt Hokel. Bård var skomakar aheime, reiste som sjømann ikr. 10 år og kjøpte så gard i Hetland i 1917. Born:
      1080.Henrik, 1081.Thea, 1082.Beate, 1083.Sigurd, 1084.Bertha, 1085.Erna, 1086.Erling.

692.432.9. Kristiane Elisabeth Ellingsen f. 19/12 1875 gm Ola Bårdsen Haraldseid, sjå nr. 647.

693.432.9. Brita Ellingsen f. 1878 gm maskinist Ola Sømme, Stavanger 1873-1955. Barn:
      1088.Agnes.

695.432.9. Karoline Johanne Ellingsen f. 1/1 1882 d. 1952 gm kjøpmann Erik Alexander Eriksen 1886-1957, foreldre Erik Eriksen gm Anna Johannesdt Vikene. Han var tilsett evd likningskontoret i Haugesund. Born:
      1090.Astrid Elise, 1091.Tordis Oline, 1092.Ellen Karoline, 1093.Erik, 1094.Magne Alexander.

696(432)9. Tomas Ellingsen f. 1886 d. 1956 gm Marie Nesheim, Sjernarøy f. 1885. Dei var bønder i Oppistova. Dybdalsætta s. 65.
1095. Torvald f. 1914 - nedf.
  1096.Ola 1916 gm Aslaug Dybdal f. 1924, i slekt.
  1097.Johanna 1918 gm Erling Nesheim, Sjernarøy f. 1911. Trygdesjef i Finnøy.
  1098.Eldrid 1919 gm bonde Jon Nesheim, Sjernarøy f. 1917.
  1099.Torbjørg Magnhild 1922 gm stuert Karluf Fosen.
  1100.Laura 1927 gm skulepsykolog Asbjørn Hove, b. Stavanger.

697.432.9. Thea Elida Ellingsen f. 1890 gm James Larsen f. 1890 frå Tønsberg. Dei gjekk saman på døveskulen på Hamar. Han har arbeidd på skofabrikk. Born:
      1101.Tordis Ellen.

698.434.9. Ingebrigt Johan Glette f. 3/10 1870 d. 1963 g. 1897 m. Endrine Sundfør 1876-1957. Ho er dotter til Johannes Helgesen Sundfør gm Brita Endresdt Kringeland.  Dei dreiv farsgarden på Glette. Born:
      1102.Ivar 1898, 1103.Kristiane Ingeborg, 1104.Brita Marie, 1105.Johanna Arilda, 1106.Marta, 1107.Anna Gurine, 1108.Johannes, 1109.Jenny Emilie.

699.434.9. Henrik Andreas Dybdahl Glette f. 24/10 1873 gm Malene Jensen f. 1876. Ho er dotter til Jens Knutsen Gard gm Marta Malene Andersdt  Sørevågneset. Henrik var smed og dreiv verkstad i Hauagesund. Born:
      1110.Kristiane Ingeborg Elisabeth, 1111.Ivar 1904, 1112.Jens, 1113Martin, 1114.Henrik Andreas, 1115.Harald, 1116.Marta.

700.434.9. Martin Glette f. 1878 d. 1906 gm enkje Gurina Haraldseid, sjå nr. 638. Han døde ved forlis. Born: 1118.Mathilde Olava Pernille.

701.434.9. Bertha Kristine Glette f. 12/1 1883 d. 1972 gm bonde Nils Iversen Sundfør 1876-1965. Han er son til Iver Olsen Sundfør f. 1833 gm Elisabeth Serine Nilsdt Eilerås f. 1843. Born:
      1120.Kristiane Ingeborg Elisabeth, 1121.Elisabeth Serina, 1122.Mathilde Kristofa, 1123.Ida Bernthine, 1124.Olga Marie, 1125.Ivar, 1126.Nilla Bergitte, 1127.Ola, Martin.

702.434.9. Inger Marie Glette f. 4/2 1886 var sydame i Haugesund.

703(435)9 Henrik Andreas Dybdal f. 1880 d. 1937 ovf. g 1) m Anna Andreasdt Dybdal ( ) f. 1885 d. Han er n. i 1906.
  1130. Anna Gunhild 1906 gm Edvard Levik, smed ved jernbanen i Stavanger.
  1131.Serina 1907 gm bonde Sverre Levik, Finnøy.
  1132.Olav 1909 - nedf.
  1133.Josefine 1910 gm snekker Sverre Ålgård.
  1134.Andreas 1911 gm Kristofa Elisabet Haraldseid, b. Asbjørnshaug nr.
  1135.Bernhard 1913 d. 1972 gm Svanhild Ålgård f. 1918, b.
  1136.Harry 1914-16.
  1137.Agnes f.d. 1917.

Han gifte seg om att med Serina Vik. Born:
  1138.Henrik 1918 d. 1977 gm Serina Hatlestad f. 1916. han var vegvaktar og b.
  1139.Nils 1920 gm Johanna Elgjerås, bur i Haraldseidvågen.
  1140.Osvald 1921 gm Klara Hatlestad, b. Håkull. Han var sjømann og bonde.
  1141.Sverre Henry f. 1923 d. 1974 gm Gunvor Maurseth f. 1930. Han var sjømann.
  1142.Sanna 1923 gm Magnus Ødegård.
  1143.Klara 1925 gm Johannes Erfjord.


704(435)9 Knut Mandius Dybdahl f. 1881 d. 1918 gm Berta Margrete Andreasdt Dybdahl f. 1882 d. 1965. Han er son til Anna Gurine og Ole Henriksen Dybdal, og ho er dotter til Guri Serina og Andreas Dybdal. Dei var altså i slekt. Dei budde først i "Oppistova" på Haraldseid, seinare Isvik og Søre Asbjørnshaug. bruk 9-
  1145.Sigvald Kristian Abo 1902-76 - nedf.
  1146.Serina 1904-08.
  1147.Anna Gunhild 1906 var sydame i Haugesund, Oslo og Skjold.
  1148.Serina Amanda 1908 gm John Christi Enes 1894-1977 av same slekta. han var først laksefiskar i Canada og kom seinare heim.
  1149.Marta 1911 d. 1947 gm fabrikkarb. Olav Isaksen Ukvitne f. 1912. dei budde først i Odda og flytte så til Manger.
  1150.Olga 1913 gm agent Gilbert Svantesvold f. 1908, b. Vats. Vatsboka s.
  1151.Ola 1915 gm jordmor Agnes Hellesøy Knutsen d. 1976. Han var adjunkt og organist i Laksevåg.
  1152.Andreas 1916 gm Else Edvarda Fredriksen, Syre f. 1924. B. Klovning i Tysvær. Tysværboka  1, s.

707(435)9 Borgny Dybdal f. 1887, foreldre Anna Gurina og Ole H. Asbjørnshaug g 1913 m Johannes O. Dagsland f. 1885 d. . Han var bonde her og postopnar og kjøpte bruket i 1913. I 1950 åra var det på 50 dekar dyrka mark, og dei fødde 8 kyr, 2 stutar, 3 kalvar, hest, gris og 50 sauer.
  1155.Anna 1914 gm bonde Endre Matiasen Feøy f. 1912.
  1156.Inger Johanna 1918 gm Osmund L. Flatnes f. sjå
  1157.Gudrun 1919 gm fiskar Kornelius Feøy f. 1914.
  1158.Olaug f. 1921.
  1159.Odd 1924
  1160.Ola 1926 g 1966 m kontordame Agnes Gunhild Tvedt f. 1931. Han er bygningsarbeidar.

708.435.9. Anna Gunhild Dybdahl f. 26/10 1889 var sydame i Skjoldavik.

709(435)9 Martin Dybdahl f. 1891 ovf. gm Gunvor Asheim f. 1899, foreldre sokneprest i Skjold Birger M. Asheim og Elen Olava Knudsen. Martin var lensmann i Skjold, dreiv gard og var heradskasserar og bankdirektør.
  1162.Aslaug 1924 gm Ola Haraldseid - br.
  1163.Erna 1925 gm bonde Johannes Handeland i Ølen f. 1912.
  1164.Olaug 1926 g 1952 m Nikolai Haraldseid f. 1924, son til jakob Knutsen Haraldseid br.
  1165.Otto 1928 g 1955 m Solveig Våg. Han er lensmannsbetjent på Karmøy.
  1166.Birgit 1929 g 1951 m bakarm. Torvald Andreas Langeland 1927.
  1167.Grete 1931-1958 g 1954 m bonde Johan Frøyland, Skjold.
  1168.Sylvia 1934 d.s.å.
  1169.Øyvind Berger 1940-41.
  1170.Øydis 1942 g 1966 m fiskar Knut Trovåg f. 1931.

710.435.9. Olaf Dybdahl f. 19/3 1894 gm Marta Risanger, i Haugesund.

711.438.9. Henry Andreas (Harry) Dybdahl f. 20/12 1889 gm Kristiane Ingeborg Elisabeth Sundfør f. 1907, sjå 701. Han var tollbetjent i Haugesund.

712.438.9. Berta Dybdahl f. 11/11 1892 gm posteksp. Lars Eriksen f. 1889, budde i Haugesund? Hans foreldre var Alfred Eriksen i Vikedal f. 1857 gm Olava. Born:
      1175.Bård Andreas, 1176.Alvhild.

713.438.9. Åsta Dybdahl f. 3/7 1894 var kasserar ved Haugesund Sjukehus.

714.438.9. Torjus Huus Dybdahl f. 19/12 1895 d. 1924 var bilhandlar.

715.438.9. Bjarne Huus Dybdahl f. 20/11 1897 gm Magdali Olefine Andersen f. 1898. Han var sykkelforhandlar i Haugesund, men dei reiste til Chicago i1929.

716.438.9. Anna Bergljot Dybdahl f. ½ 1900 gm skipsførar Finn Andersen f. 1898 i Arendal. Born:
      1180.Finn Bernhard, 1181.Else Louise, 1182.Astrid Berit.

717.438.9. Trygve Dybdahl f. 29/8 1904 d. 1904 på Sand.

718.438.9. Solveig Dybdahl f. 12/6 1905 gm Kristoffer Håvik f. 1906. Han var radiotelegrafist og hadde militærutdanning.

719.438.9.Ester Dybdahl f. 29/3 1907 gm Arthur Brynulfsen f. 1908. Han har juridisk embetseksamen og dreiv kolonialforretning i Bergen. Born:
      1185.Brynulf 1940.
                                      
720(439)9 Brynhild Sofie Håkull f. 1887 d. 1973, foreldre Brita Henriksdt og Sakarias Håkull nr. gm Laurits Strand, Skjold f. 13.5. 1880 d. 1950 Han var først byggmeister i Haugesund og dei kjøpte dette bruket i  Sjå Dybdalsætta s. 75.
  1187.Anna 1909 gm sjåfør Kornelius Meland.
  1188.Berta Sofie f. 1910 gm telefonarbeidar Ole Birkeland i Vikebygd f. 1906.
  1189.Lars f. 1913 d. 1991 gm Helga Falkeid frå Tysvær f. 1917. Dei var bønder på Sjurseike i Vats. Vatsboka s.
  1190.Ole Sakarias f. 1914  gm Margit Eikeland f. 1917, b. Ølensvåg. Han er bonde og bygningsmann.
  1191.Sigrid f. 1917 gm bonde Marton Salte, Klepp f. 1912. Bur på Laland.
  1192.Leiv Bernhard f. 1920 d. 1972 var trygdesjef i Ølen gm Bergit Lovise Skjold f. 1919. Ho bur seinare i isvik.
  1193.Marta f. 1923 gm fartøyeigar Emil Frøyland, b. Haraldseidvågen.
  1194.Henrik f. 1930.

721.439.9 Bertine Henriette Håkull f. 30/12 1889 d. 1946 gm bonde Sigvald Bertinus Meland f. 15/4 1883 d. 1974. Dei budde på Meland i Skjold, bruk 5 og hadde skøyte frå 1913.
      1196.Marta Josefine f. 30/9 1914 gm Nils Johannes Breivik.
      1197.Brita f. 28/1 1917 gm Ragnvald Skjold.
      1198.Gudrun Sofie Meland f. 13/4 1919 var formingslærar.
      1199.Helga Meland f. 1921 d. 1925.
      1200.Sara Birgitte f. 6/1 1925 gm Einar Bleivik. Budde i Brooklyn.
      1201.Solveig Bertine f. 27/5 1928 gm Arne Torbjørn Langeland.

722.439.9. Kristine Elisabeth Håkull f. 9/1 1892 gm snekker Johan Grødem f. 21/3 1886 d. 1951, var farmar i USA, budde seinare i Stavanger.
      1202.Sigmund Bjarne f. 1930 d. 1937.

723.439.9. Thea Oline Håkull f. 15/12 1894 gm murmeister Olai Nilsen, Bergen.
      1203.Kristian Leonard f. 1914
      1204.Solveig Bergljot f. 1916
      1205.Torleiv Olai f. 1918
      1206.Bjarne Sakarias f. 1921
      1207.Camilla f. 1924
      1208.Gunvor Kornelia f. 1935

724.439.9. Helga Serine Håkull f. 13/4 1897 d. 1944.

725.439.9. Signe Bergitte Håkull f. 2/7 1901.

726.439.9. Henrik Andreas Dybdahl f. 21/12 1903 d. 1953 g. m. Brita Amundsdt Utåker f. 1889. Bonde på Håkull og bankkasserar i Skjold.

727.439.9. Brita Håkull f. 42 1906 d. 1957 hadde syforretning i Oslo.

728.439.9 Torkel Sakarias Håkull f. 19/5 1909 gm Gudrun Asheim f. 1910, foreldre  bonde Ole Martin Salemonsen f. 1862 gm Martha Birgitte Johannesdt f. 1885, budde på Asheim i Høyland.
      1210.Ståle 1940
      1211.Martha 1943
      1212.Svein Martin 1946.

Bård si etterslekt:
729.440.9. Nils Amandus Alne f. 17/12 1883 gm Marie Andreasdt Mølstre f. 1887. Han var butikksjef i Haugesund. Born: 1215.Kristiane Elisabeth, 1216.Karl Andreas Alne f.1910 d.s.å., 1217.Hans, 1218.Karin, 1219.Karl Andreas 1915-1916, 1220.Astrid, 1221.Andreas, 1222.Nora Marie, 1223.Gunnar 1932-1936.


730.440.9. Ingeborg Gurine Alne f. 25/3 1886 d. 1933 gm Tørres Svendsbø f. 1882. han er av Baggeslekta, sjå Bakkevig: Sundhordlandsslekter II, s. 239. Born: 1225.Klara, 1226.Kristiane Elisabeth, 1227.Anfinn.


731.440.9. Bård Andreas Alne f. 6/3 1888 var fiskar.


732.440.9. Berta Malena Alne f. 18/3 1891 d. 1974 gm skipskaptein Edvin Julian Ribe Edvardsen f. 1886 d. 1962. Dei budde i Thamshamn. Born: 1229.Alfild Johanne Ribe f. 1919 d.s.å., 1230.Hans Edvard, 1231.Bård Henry, 1232.Lilly Kristine Elisabeth, 1233.Bertha Ellinor.


733.440.9. Henrik Andreas Dybdahl Alne f. 19/5 1893 d. 1939 g 1) m Marta Ottosdt Hystad; g 2) m Signe Hjalmarsdt Stokknes. Han var bakar i Skjold og på Leirvik, Stord. Born: 1235.Kristiane Elisabeth, 1236.Anna, 1237.Marta Henrikke, 1238.Otto, 1239.Aslaug , 1240.Else, 1241.Johanne Helene, 1242.Aud Henrikke.

734.440.9. Kristiane Elisabeth Alne f.31/8 1895 d. 1975. Ho var sjukesøster i Haugesund og var med i fleire foreningar. Ho bygde sjølv hytte på Nordre Saltveit som ho kalla "Alnebu". Ein slektning tykte det var risikabelt at ho gjorde det åleine, og sa hytta burde kallast "Galnebu". Ho var også ein habil landskapsmålar.

735.442.9. Bert (Burton) Hokel 1885-1955 gm Nora Austin 1891- .  Han var murar og kontraktør i Alleman, Iowa. Born: 1245.Arlene, 1246.Beulah, 1247.Marion, 1248.Eugene,


736.442.9. Inger Goline Hokel 1887- gm Krist (Chris) Lodden (1882-) frå Bømlo, Sundhordland? Dei reiste til USA og døydde unge der. Born: 1250.Bayard, 1251.Telford.


737.442.9. Karl Johan Hokel døde som soldat i Frankrike i 1. verdskrigen. Han er gravlagd utanfor Paris.

738a.442.9. Joseph Hokel (1891-1975) gm Marie Austin 1889-1963). Born: 1253.Kermit, 1254.Meryl, 1255.Marietta, 1256.Joan.

738b.442.9. Henry Andrew (Dybdahl) Hokel (Henry Andrew) f.  28/2 1893 d. 26/9 1976 g 1915 m Gladys Adelaide Tweed f. 15/7 1896 d. 20/10 1976 var farmar, frisør og kafevert i Belmond, Iowa. Born: 1257.Orlando, 1258.Irwin, 1259.Berneal.


738c.442.9. Lenora Hokel (1898-1963 gm Floyd Lynch. Adoptert:
1260.Jimmie Lynch, 1261.Karan Lynch

738d.442.9. Leonard Hokel (1900- 13/1 1974) gm AnnaThiele (1899-27/9 1974). Born: 1263.Harold, 1264.Charlotte.

739.442.9. Ben Hokel (1904- ) gm Harriet Sheldahl (19.. ), var kafevert i Slater, Iowa. Born: 1265.Betty, 1266.Carl, 1267.Phyllis, 1268.Marilyn, 1269.Karen.


 740.443.9. Amanda Othelia Holthe f. 4/11 1889 d. 1966 gm Eivind Berg f. 3/7 1892 d.  frå Steigen i Nordland. Han var skipper og budde i Vikedal - "uti Dalen".
1270.Aslaug Johanna 1922,  1271.Otto 1928, 1272.Einar 1929

741.443.9. Ingeborg Bianka Holthe f. 12/10 1893 d. 1975. Ho dreiv forretningen etter foreldra i Vikedalosen.

742.443.9.Agnethe Therese Holthe f. 27/4 1895 d. 1928 var kontordame i Vikedal.

743.443.9. Borgny Holthe f. 17/8 1896 d. 1975. Ho reiste til Stavanger og var styrar ved Økonom.

744.443.9. Adelheid Cecilie Holthe f. 23/9 1897 d.  gm Aksel Olsen Sagen f. 15710 1890 d. 1865. Foreldra hans er Ole Askelsen sagen f. 1856 gm Dårthe Sofie Hadelsdt Rosseid f. 1860. Dårthe ættar frå Olav Torsteinsen Haug, Odd på Fevoll og Tore Sæbujørnsen. Adelheid var lærar i Vikedal og Aksel fiskar. Etter at Aksel var død, flytte ho til sonen Olav i Stavanger
1275.Olav 1931.

745.443.9. Thea Henriette (Henrikke) Holthe f. 17/4 1899 d. 1983. Ho var kontordame i Vikedal og sat m.a. i forsyningsnemnda i og etter krigen.

746.443.9. Hilda Holthe f. 2/2 1901 d. 1977  gm Severin Dalva f. 9/6 1900 frå Nedstrand. Han var kjøpmann i Nedstrand og seinare flytte dei til . Hans foreldre er Bjørn Larsen Dalva gm Stine Samuelsdt Øxnevad. Born: 1276.Bjarne, 1277.Aase, 1278. Solveig.


747.443.9. Osmund Dybdal Holthe f. 12/5 1902 d. 1972 gm Ragnhild Vikedal f. 24/4 1902 d. 1977. Ho er dotter til Nils Olsen Vikedal f. 1957 gm Guri Pedersdt Mo f. 1860. Dei dreiv gard på Vikedal Øvre bruk 2. Osmund tok lærarskulen i Kristiansand, var gardist i Oslo og hadde skulepostar i Vikedal fram til krigsvåren 1940. Då slutta han av dette arbeidet så lenge krigen varde. I 1930? vart han gift med Ragnhild, og dei dreiv garden på Vikedal øvre. I 1946-1951 var hana ordførar i Vikedal, og han var klokkar i Vikedal kyrkje i 30 år. Etter krigen hadde han skulepost i fleire år. Han og Ragnhild var 6-menningar frå Nes i Vikedal. Born:
      1279.Ola 1932, 1280.Nils 1934, 1281.Finn 1937, 1282.Guri 1938/9, 1283.Årstein f. 1/11 1944, døypt juledag og  død 15/6 1945.

748.443.9. Bjarne Dybdal Holthe f. 29/5 1904 d. 1965 gm Kari Thomasdt Hjelle f. 29/11 1906 d. 1983. Ho er dotter til Thomas Eivindsen Hjelle gm Serine Thomasdt, frå Årdal i Sogn. Bjarne var handelsmann og dreiv Grand Kolonial i Åbøbyen i Sauda. Born:
      1284.Årstein f. 1933 d. 2000, 1285.Tor Olav f. 1942.

749.444.9. Karoline Amalie Mæland f. 26/9 1901 d. 19/2 1985 gm møbelsnekkar Berner Innvær f. 5/3 1899 d. 10/1 1941. Hans foreldre er Reinert Bårdsen Mæland gm Anna Gundersdt Innvær. Dei budde på Mæland. Born:
      1286.Nils Andreas 1924, 1287.Reinert 1926, 1288.Gunnar 1927, 1289.Arne 1929, 1290.Aslaug 1931, 1291.Bjarne 1933, 1292.Anna 1937.

750.444.9. Bernt Andreas Mæland f. 14/2 1904 d. 1982 gm Ingeborg Marie Stautland f. 21/5 1908 d. 1981, søster til Arnt nedf. nr. 752. Bernt var sjåfør og budde på Mæland, Bremnes.  Born:
      1293.Nils 1936, 1294.Olaug 1936, 1295.Asbjørg Henrikke 1939, 1296.Jens Olav 1942, 1297.Berit Ingebjørg 1945, 1298.Ragnhild Elisabeth 1949.

751.444.9. Harald Bertin Georg Mæland f. 2/6 1905 d. 1983 gm Marie Ersland f. 15/6 1910 d. 1993. Hennar foreldre er Rasmus Pedersen Ersland f. 1881 gm Marta Eriksdt Ådnanes f. 1885. Harald var bøkker og bonde på Fylkesnes i Bremnes. Born: 1300.Normann 1932, 1301.Håkon Magnus 1936, 1302.Ragnar 1936, 1303.Anne Marie 1946,  1304.Rakel Irene 1948.

752.444.9. Ingeborg Bergitte Mæland f. 22/7 1907 d. 1986 gm Arnt Bernhard Stautland f. 2/3 1906 d. 1992, bror til Ingeborg Marie ovf. nr. 750. Arnt var kjøpmann på Mæland, Bremnes, og ivrig misjonsmann. Born:
      1305.Anna 1936, 1306.Olav Johan 1943, 1307.Nils Andreas 1945.

X. generasjon.


Frå og med 10. generasjon er berre Bård Bårdsen sine etterkomarar med.

1215.729.10. Kristiane Elisabeth Alne f. 17/12 1908 gm skipshandlar Arne Sausjord 1907-1974. Dei budde i Haugesund. Born:
a) Samson Sausjord f. 29/8 1931 gm Anne Gine Larsen f. 27/4 1938. Dreiv skipshandelen i Haugesund.
      1) Arne Sausjord f. ¼ 1959 er lærar
      2) Bergoth Sausjord f. 18/5 1960 er sjukepleiar
      3) Kirsti Sausjord f. 6/2 1963
      4) Marianne Sausjord f. 22/11 1965
      5) Hans Jakob Sausjord f. 10/3 1976
b) Anne Marie Sausjord f. 2/4 1934 gm optikar Einar sande f. 24/1 1932, bur i Trondheim, u.b.

 1216.729.10. Karl Andreas Alne f. 1910 d.s.å.

 1217.729.10. Hans Alne f. 3/9 1911 d. 1968 var ugift og frisørmeister i Haugesund.

 1218.729.10. Karine Alne f. 22/9 1913 gm kranførar Peder Bårdsen, haugesund f. 12/1 1911 d. 1973. Dei hadde ikkje born.

 1219.729.10. Karl Andreas Alne 1915-1916.

 1220.729.10. Astrid Alne f. 9/3 1917 gm drosjeeigar Jakob Våge f. 1917. Born:
a) Anne Guri Våge f. 24/8 1945 gm Asbjørn Henden f. 1945. Han er politi. Born:
      1) Astrid Elisabeth f. 23/2 1971
      2) Jahn Olav f. 26/5 1974

 1221.729.10. Andreas Alne f. 16/9 1922 gm Else Marie Rasmussen f. 9/8 1924. Han var butikkbetjent. Born:
a) Nils Gunnar f. 15/5 1960
b) Åse Karin f. 14/9 1954 gm maskinist Jarly Jakobsen f. 1951.
      1) Anne f. 11/4 1975
      2) Nina f. 3/12 1979

 1222.729.10. Nora Marie Alne f. 7/8 1928 gm kjøpmann Einar Helgeland f. 1927. Haugesund. Born:
a) Marit Helgeland f. 25/5 1952 kontordame i Oslo -
b) Jahn Øivind Helgeland f. 22/6 1954 skipsingeniør i Haugesund.
c) Nils Einar Helgeland f. 31/10 1959
d) Jakob Helgeland f. 14/8 1962

 1223.729.10. Gunnar Alne 1932-1936.

 1225.730.10. Klara Svendsbø f. 20/12 1910 gm skipsførar Olav Olsen f. 1908 d. 1967. Hans foreldre var: murmeister Ludvig Kirkely Olsen f. 1870 gm Olefine Fosse f. 1879. Born:
a) Odd Ludvig Olsen f. 26/11 1932 kontorsjef gm Marta Marie Stensland f. 1933. Born:
      1) Inger Karin Olsen f. 22/4 1959.
b) Ingebjørg Olsen f. 14/6 1939 gm ingeniør Olav Skogland f. 1935. Born:
      1) Bente Skogland f. ¾ 1962
      2) Tore Skogland f. 26/6 1967.
c) Olav Kåre Olsen f. 28/2 1947 er lærar gm Annlaug Drange f. 22/4 1948. Born:
      1) Hege Olsen f. 5/5 1973
      2) Åse Olsen f. 28/7 1976.
d) Sigurd Olsen f. 27/3 1950 ingeniør.

 1226.730.10. Kristiane Elisabeth  Svendsbø f. 22-12 1913 gm disponent Otto Sirnes f. 22-3 1913. Han er son til kjøpmann Anton Sirnes f. 1879 gm Othelie Samsonsen f. 1887. B. Haugesund. Born:
a) Inger Marie Sirnes f. 21-6 1941 er lærar gm adjunkt Kai Møller, Oslo f. 1940. Dei bur i Gausdal. Born:
      1) Mette Elisabeth Møller f. 18-5 1965
      2) Line Else Møller f. 29-4 1968
b) Kirsten Elisabeth Sirnes f. 8-4 1944 er lærar gm kontorsjef Jan Larsen, Haugesund f. 1943. Dei bur i Tromsø. Born:
      1) Frode Larsen f. 16-1 1971
      2) Espen Larsen f. 15-3 1972
c) Otto Sirnes f. 10-10 1950 er lærar gm lærar Anne Grete Ekern frå Biri f. 1951. Dei bur på Dovre. Born:
      1) Eivind Sirnes f. 1-5 1977
      2) Håkon Sirnes f. 10-2 1980.

 1227.730.10. Anfinn Svendsbø f. 3-4 1920 d. 1937.

1230.732.10. Hans Edvard Ribe f. 11/5 1921 gm Johanne Snøsen f. 5/4 1922, dotter til bonde Iver Snøsen og Gunhild Berge, Orkdal. Han var teknisk ispektør i Trondheim. Born:
      1) Kari Johanne f. 9/12 1949 kontordame i Trondheim.
      2) Liv Gunhild f. 30/11 1951 er reklameteiknar gm Joh Oluf Wikdahl f. 4/11 1947, Han er son til Odd Wikdahl og Alvhild Othelie Aas, og er programerar i Trondheim. Born: a) Lillian f. 24/5 1973.

1231.732.10. Baard Henry Dybdahl f. 13/2 1923 er skipskaptein og bur i Bergen, gm Inger Johanne Haugan f. 12/4 1922, dotter til Agneton Christian Haugan og Agnes Johanne Skjetne. Born:
      1) Eli Johanne f. 19/2 1955, kotordame i Bergen. Barn:
          a) Lena f. 31/10 1974.
      2) Arne f. 4/11 1959

1232.732.10. Lilly Kristine Elisabeth Alne f. 12/5 1925 gm oberst Jorulf Nesgård f. 7/3 1920. Dei bur i Trondheim. Han har teke  krigssksule i Oslo og Stockholm, krigshøgskulen i Stockholm, Hærens stabssskule og Forsvarets Høgskule. Born:
      1) Britt Ellen Nesgård f. 21/7 1948 gm 1) Per Reidar Drabløs f. 31/7 1948 Han er rekneskapssekretær og ho redaksjonssekretær. Han foreldre kjøpmann Per Drabløs og Mary Petzy Honningsvåg, Ålesund. Skilt. Born:
          a) Ellen Drabløs f. 15/6 1968
          b) Gro Drabløs f. 30/10 1969
Britt Ellen gift 2) med Geir Horn f. 29/3 1951 frå oslo, foreldre Oscar Juul Horn og Synnøve Sundt. Han er og redaksjonssekretær og bur på Nesodden.
      2) Geir Einar Nesgård f. 21/10 1953 har gått bygningslina ved NTH, Trondheim.

1233.732.10. Bertha Ellinor Edvardsen f. 27/12 1928  gm Ingvald Brurok, foreldre Johan Brork og Johanna Solhaug, Tørvikbygd. Ho er kontordame og han har teknisk fagskule og er montør. Dei bur i Trondheim.
      1) Jan Edvin Brork f. 14/2 1963
      2) Sissel Brurok f. 22/1 1966

1235.733.10. Kristiane Elisabeth Alne f. 9/3 1914 gm Andreas Tyse, Stord, f.   Dei var bønder på Stord.
      1) Marta Tyse f. 23/5 1937 gm Kjell Horgen. Dei bur på Leirvik, Stord.
          a) Reidun Elisabeth Tyse
          b) Elin Tyse
          c) Ann Kristin
      2) Kåre Andreas Tyse f. 12/5 1938 gm Solfrid Wilhelmsen.
          a) Tove
          b) Jan
          c) Kåre
          d) Espen
      3) Helga Tyse f. 14/2 1940 gm Herman Berland. Dei bur på Sotra.
          a) hans Arne Berland
          b) Vidar Berland
          c) Kjersti Berland
      4) Olav Tyse f. 5/7 1941 gm Martha Gjuvsland
          a) Kurt Arne
          b) Venke
          c) Else Karin
          d) Gunn
          e) Inger tv.
          f) Elin tv.
      5) Ann Elisabeth Tyse f. 23/12 1952 gm Harald Stautland f.
          a) Ingvild
          b) Vegard
      6) Geir Tyse f. 5/6 1956

1236.733.10. Anna Alne f. 9/3 1914 gm Olaf Krokane f. Dei bur i Haugesund.
      1) Marit Krokane f. 27/6 1939 gm John Skree jr. f. 19/5 1932. Dei hadde sykkelforretning i Strandgt. i Haugesund og eig br.nr. 17 i Førre.
          a) Øyvind Skree f. 18/8 1965
          b) Anne Marit Skree f. 4/5 1967
          c) Inger Elisabeth Skree f. 28/6 1968.
      2) Olaf Arne Krokane f. 16/4 1946 d. 1967. han arbeidde hjå Østenstad i Haugesund.

1237.733.10. Marta Henrikke Alne f. 6/5 1915 gm 1) Sigve Øritsland f. 1909 d. 1952. Han er son til Anne Malene Trovåg som var dotterdotter til Ole Bårdsen Dybdal på Asbjørnshaug. Sigve hadde broren Thorbjørn som er kunstmalar og dreiv speil- og rammeforretning i Haugesund.
      1) Anne Marie Øritsland f. 27/5 1937 gm Jakob Carlsen f. Dei driv Gullhuset i Haugesund. Far hans var også gullsmed, og han sat fengsla under krigen.
      2) Sigve Øritsland f. 8/9 1945 gm Inger Bentsen, Torvastad f. 21/2 1947. Dei bur på Dale, Torvastad.
          a) Anne Mari Øritsland f. 1967 d. 1975.
          b) Elisabet Øritsland f. 10/4 1971
          c) Laila Øritsland f. 30/10 1977
Marta Henrikke gifte seg om att med Sigmund Stange frå Torvastad. Han arbeidde på sildoljefabrikk.

1238.733.10. Otto Alne f. 3/1 1917 gm Gudrun Velde. Han var sjømann og gartnar og dei bur i Haugesund.
      1) Bjørn Henrik Alne f.  gm Nelly Høvring f. Han er kontrollør i Kraftlaget.
          a) Oddbjørn Alne f. 1980
      2) Helge Alne f. 17/4 1946 gm Nora Skår f. 16/9 1946. Han er feiarmeister og bur på Skår på Karmøy.
          a) Svein Otto Alne f. 13/3 1967
          b) Gunn Helen Alne f. 11/12 1970
          c) Monika Alne f. 15/6 1972
      3) Ottar Alne f.    gm Berit Johansen f.  Han arb. ved Ulla Førre.
          a) Jan Ottar Alne f. 1973
          b) Linn Kristin Alne f. 15/10 1977
      4) Gunnar Alne f. 9/3 1953 gm Ellen Margrethe Skjølingstad f. 29/5 1954. han er feiar og dei bur på Høye.
          a) Steinar Kristoffer Alne f. 30/1 1977
          b) Anette Marie Alne f. 17/10 1979

1239.733.10. Aslaug Alne f. 20/5 1918 gm Gunnar Helgesen f. ¾ 1914. han er murar og dei bur i Haugesund.
      1) Randi Helgesen f. 17/9 1945 gm Rolf Tollaksen. Han er typograf og ho er tilsett på Gullhuset. Dei bur i Haugesund.
          a) Alf Gunnar Tollaksen
          b) Rolf Jarl Tollaksen
      2) Gunni Helgesen f. 29/4 1950 gm .. sep…
          a) Anita Elin

1240.733.10. Else Alne f. 2/8 1921gm Peder Lorentsen. han er assurandør og dei bur på Stord.
      1) Berit Alise Lorentsen f. 22/12 1943 gm Egil Føyen
          a) Laila Elin Føyen
          b) Jan Egil Føyen
          c) Peder Morten Føyen
      2) Ingun Lorentsen f. 3/6 1947 gm Jan Gunnar fagerland f.
          a) Per Gunnar Fagerland
          b) Sten Terje Fagerland
          c) Kevin Fagerland
      3) Ellen Marie Lorentsen f. 21/11 1955 gm Atle Martin Amundsen f.
          a) Iselin Amundsen

Henrik Andreas AD. Alne sine born i 2. ekteskap med Signe Stokknes:

1241.733.10. Johanne Helene Alne f. 20/12 1937gm Otto Pettersen f. 1939. Han er arbeidskonsulent i Karmøy.
          a) Merete Pettersen f. 1962
          b) Frode Pettersen f. 1971

1242.733.10. Aud Henrikke Alne f. 9/5 1939gm Roald Ramsvik f. 23/1 1929 d. 1976.
      1) Sissel Ramsvik f. 2/4 1958 gm Kewith McGowan frå Skotland. han er teppeleggjar, og arbeider i Nordsjøen.
      2) May Bente Ramsvik f. 20/8 1961 er serveringsdame.
      3) Tone Ramsvik f. 15/4 1971

1245.735.10. Arlene Hokel f. 1909 gm Lester Spahr f. 1908.
      1) Kenneth Spahr f. 1946 gm Diane f. 1946.
          a) Shari Spahr f. 1971

1246.735.10. Beulah Hokel f. 1911gm Robert Hicks f.
      1) Robert Hicks jr. f. 1938

1247.735.10. Marion Hokel f. 1913g 1943 m Paul Muhlenthaler  f. 1911
      1) Ann Marie Muhlenthaler f. 1942 gm Joe Brunkhorst.
          a) Pamela Jean Brunkhorst f. 15/10 1960
          b) Timothy Paul Brunkhorst f. 3/11 1964
          c) Joseph Albert Brunkhorst jr. f. 23/2 1979
          d) Luke William Brunkhorst f. 23/4 1981.
      2) Sharon Kay Muhlenthaler f. 1943 gm Tom Overton f. 5/9 1941.
          a) Susan Lynn Overton f. 3/8 1962
          b) James Robert Overton f. 21/10 1969
          c) Rebecca Ann Overton f. 29/5 1971
          d) Michael Bryant Overton f. 8/8 1975
      3) Janet Sue Muhlenthaler f. 1947 gm Art Stuchis f. 12/4 1947.
          a) Chad Stuchis f. 23/11 1971
          b) Kristin Stuchis f. 18/10 1974
      4) Paula Denise Muhlenthaler f. 1953 gm Harold Brown f. 23/4 1946.
          a) Melanie Denise Brown f. 13/7 1977
          b) Mindy Marie Brown f. 20/9 1981

1248.735.10. Eugene Hokel f. 1916 d. 1992 gm Kathryn Prichard f. 1922.
      1) Bruce Hokel f. 1947
      2) Brian Hokel f. 1951
      3) Barbara Kay Hokel f. 1957

1250.736.10. Bayard Lodden f.1909 gm Iona Burton
      1) Bayard Lodden jr,
      2) Delores Lodden  gm Donald McAllister.
          a) David
          b) Debra

1251.736.10. Telford Lodden f. 1912gm Beatrice Alleman f. 1916.
      1) Charlene Lodden f. 1936 gm Albert Knight
          a) Albert Knight jr.
      2) Telford Lodden jr f. 1951

1253.738a.10. Kermit Hokel f. 1913 
gm Mildred Herman f. 1918.

1254.738a.10. Meryl Hokel  f. 1915
gm Reta Sweet f. 1920. Born:
      1) Barbara Hokel f. 1939 gm Ron Jarms. Born:
          a) Wm. Lee Jarms f. 1958
          b) Thomas Alan f. 1961.
      2) Beverly Hokel f. 1941 gm Jeri Drobert f.  . Born:
          a) Lisa Ann f. 1961.
          b) Denise f. 1962.
      3) Betty Hokel f. 1944 gm Andy Campbell f.
      4) Meryl Hokel jr. f. 1946.
      5) Beryl Hokel f. 1947.
      6) Joseph Hokel, II f. 1955.
      7) Brenda Hokel f. 1958.

1255.738a.10. Marietta Hokel f. 1922

gm Raymond Faller f. 1920. Born:
      1) Ronnie Faller f. 1942
      2) Jody Faller f. 1945
      3) Janet Faller f. 1947
      4) Thomas Faller f. 1950.
      5) Sharon Rae f. 1952.
      6) Linda f. 1958.

1256.738a.10.Joan Hokel f. 1932
gm Clinton Meyer f.
      1) Dennis Meyer f. 1951
      2) Steven Meyer f. 1953
      3) Lori Meyer f. 1957.

Orlando Bernhardt Hokel f. 13/2 1916 d. 13/5 1994 
g 1940 m Leila Jane Bennett f. 2/3 1921. Born:
          1) Gary Irwin Hokel f. 20/4 1942 g 1966 m Carol Ann Hurty f. 9/1 1945.
              (a) Dana Lynn Hokel f. 11/9 1969 gm Bruce Naeda?
              (b) Shelly Ann Hokel f. 15/11 1971
          2) Thomas Andrew Hokel f. 5/4 1947 g 1) 1968 m Margaret Lucille Wall f.  (skilt).
              (a) Michelle gm Don Wood
                  (1) Kevin
                  (2) Nicole
                  (3) Rachel
              Tom g 2) 1992 m Janet Ruehle
          3) Ardonna Faye Hokel f. 26/4 1950 g 1969 m Ronald (Ron) George Buck. Bur i Edina, Minneapolis, USA. Kjøpte vinterhus i Arizona i 2000. Ho og mora s.m. Ruth Peters vitja Noreg sommaren 2000 - truleg som dei første etterkomarar til Bård Bårdsen Hokel nr. 442.

1258.738b.10.Irwin Luvone  Hokel f. 16/10 1917 g 1940 m Doris Maxine Johnson f. 17/4 1918.
          1) Ann Lorene f. 16/2 1944 g 1962 m Larry Carpenter (skilt) f.
              (a) Jeffery Lee Carpenter f. 28/12 1967 gm Nanette Rivera f.
                  (1) Jeff
                  (2) Joshua
              (b) Chris (Ruth Christine) f. 21/3 1969 gm Victor Iriqui Garcia f. 9/3 1965
                  (1) Justin
                  (2) Victor Alfonso Garcia f. 27/9 1989.
                  (3) Ashley
          Ann Lorene gifte seg om att med George Charles 'Bud' Bowers f. 11/2 1941.

          2) Ruth Adelaide f. 17/3 1949 gm Robert (Bob) Peters f. 16/9 1949.

1259.738b.10.Berneal Lorraine Hokel f. 13/6 1922 g 1942 m Edward Spurling f. 11/1 1921.
          1) Dennis Edward Spurling f. 26/12 1950 g 1) 1970 m) Janet Mae Peiper, skilt.
     
          (a) Jennifer Ann f. 23/12 1971 gm? Eitienne Coulange
          Dennis(Denny) g 1979 m2) Mary Evelyn Arnold
              (b) Brent Edward Spurling f. 28/9 1980
              (c) Michael Andrew Spurling f. 14/5 1985

1260.738c.10.Jimmie Lynch f. 

1261.738c.10.Karan Lynch f. 

1263.738d.10.Harold Hokel f. 1929 gm Joan Steece f. 1935.
      1) Karl Glen Hokel f. 1955
      2) Kyle L. Hokel f. 1959 g 1982 m Julie Ann Gustafson f. 1958.
      3) Kurt H. Hokel f. 1961

1264.738d.10.Charlotte Hokel f. 1936 gm Jack Farr f. 1934.
      1) Thomas Wayne Farr f. 1957 g. 1982 m. Rhonda Osland f.
          a) Ryan Thomas f. 6/7 1983
          b) Lee Ann Farr f. 1958
          c) Lesli Dian Farr f. 1959 g. 6/6 1981 m David B. Wedgwood f.
              A. Jonathan Joseph f. 3/5 1983

1265.739.10.Betty Hokel f. 1927 gm  Keith Snider
          1) DeWayne Snider f. 1953 gm  Gayl
              a) Travis f. 1974
              b) Spencer f. 1976
              c) Merlinna f. 1978
          2) Randall Snider f. 1954 gm Sherry
              a) Jason f. 1982
              b) Ryan?            
          3) Brian Snider f. 1956 gm  Karen
              a) Brooke  f. 1981
[ med Mary: ?
                 b) Ethan
                 c) Keith ]

          4) Craig Snider f. 1957 gm Hjordis
              a) Christopher
              b) Brittany

          3) Lorelie Snider f. 1961 gm Bill Snow (skilt)
              a) Metthew

1266.739.10.Carl Hokel f. 1929 gm Marilyn Gangstead f.
          1) Dennis Hokel f. 1955 gm Jo Ellyn Nervig f. 1959.
              a) Megan
              b) Christopher
          2) Mark Hokel f. 1957 gm Patty
              a) Kathryn
              b) Benjamin
          3) David Hokel f. 1959 gm Brenda
              a) Danalee
              b) Ethan Benjamin
          4) Deanne Lynne f. 1963 gm Mike Hutton
              a) Casey
              b) Hannah


1267.739.10. Phyllis Hokel f. 1932 gm Enrico Milani f.
          1) adoptert Troy Milani f. 1968

1268.739.10.Marilynn Hokel f. 1937 gm Steven Thomas
          1) Bruce Thomas f. 1958 gm Peggy
              a) Jestin
              b) Larrisa
          2) Kevin Thomas f. 1959  gm Darla
              a) Tanner
              b) Levi
          3) Perry Thomas f. 1960
          4) Rhonda Thomas gm David Keller
              a) Brandon f. 1980
              b) Garrett f. 1983

1269.739.10.Karen Hokel f. 1939 gm Melvin Wiles f. 1937
          1) Kimberley Wiles (Ann) f. 1958 gm Ronald Guidicessi
              (a) Sonni Meagan f. 1982
              (b) Jasmine ?
                c) Logan ?
          2) Dennis Miles f. 1961 gm Sandi f.
              (a) Bryndon Keith f.
              (b) Britney ?
          3) Ted Alan Wiles f. 1962 gm
              (a) a boy
              (b) a boy

1270.740.10.Aslaug Johanna Berg f. 1922

gm 1) n.n. skilt.
      1) Elsa f.  25/9 1945 gm  Gunnar Krokan frå Ålen f. 14/11 1942, sjåførlærar i Postverket. Dei bur i
          a) Egil Krokan f. 15/9 1969
          b) Geir Krokan f. 10/5 1972
      Else g. 2) m. Anders Strand, Lillehammer f. 13/9 1916, foreldre Adolf Strand Espedalen f. 1888 og Oline Opsalsløkken f. 1894. Anders var snekker og byggeleiar og bur i Lørenskog.
      2) Bente Randi Strand f. 12/31 1953 gm Geir Fosshaug frå Rissa f. 14/8 1946. Han har vore skulepsykolog i Ålesund og Steinkjer og .
          a) Tarjei Fosshaug f. 30/3 1973
          b) Bjarte Fosshaug f. 8 1975.

1271.740.10. Otto Berg f. 23/4 1928 gm Kari Mæland frå Ølesund f. 9/9 1932, foreldre bonde Lars Mæland (1883-1969) og Gurine (1887-1966). Otto var ekspeditør hjå  Rasmussen & Racine i Stavanger i mange år.

      1) Anne Gro Berg f. 3/9 1961
      2) Egil Berg f. 16/1 1966
      3) Lena Berg f. 6/9 1969.

1272.740.10. Einar Berg f. 29/4 1929 gm Thoril Klungland, Ølen, f. 29/4 1929. Foreldra hennar er bonde Tollef Klungland (1883-1965) og Anna (1888-1959). Einar er skogteknikar og bur i Stavanger.

      1) Eivind Berg f. 2/1 1958.
      2) Tollef Berg f. 10/5 1960.
      3) Anna Berg f. 2/5 1965.

1275.744.10. Olav Sagen f. 10/11 1931 gm Anne Karin Sunde, Stavanger, f. 25/11 1931. Foreldra hennar er sjåfør Jakob Sunde f. 1905 og Malene Halvorsen, Stavanger, f. 1909. Olav er tapetsør og interiørmalar og bur i Stavanger. Born:

      1) Askild Sagen f. 27/8 1966.
      2) Jostein Sagen f. 18/9 1968.
      3) Olav Andreas Sagen f. 5/11 1971.

1276.746.10. Bjarne Dalva f. 16/12 1931 gm Gunvor frå Sverige f. 17/9 1928. Bjarne er kjemikar og bur i Sverige.


1277.746.10. Aase Dalva f. 28/4 1935 gm bygningsmann Johannes Steinar Haugen, Askvoll, f. ¼ 1928. Skilt. Dei budde ei tid i Stavanger, men ho og sonen flytte til Etne.

      1) Jan Åge Haugen f. 13/6 1978.

1278.746.10. Solveig Dalva f. 9/1 1937 gm Karsten Johan Lunde, Nedstrand, f. 27/3 1935, foreldre Karina og Jone Lunde. Solveig er sjukepleiar og Karsten er meireriteknikkar, og dei bur i Etne.

      1) Jan Lunde f. 27/5 1962.
      2) Hilde Lunde f. 10/11 1964.
      3) Svein Lunde f. 7/3 1967.
      4) Kjersti f. 17/11 1973.

1279.747.10. Ola Dybdal Holthe f. 29/5 1932 gm Ida Catharina Elisabeth Christophersen, Tønsberg, f. 10/ 3 1935 d. 1996, foreldre Christian og Gudveig Christophersen. Ida var lærar og Ola adjunkt og budde på Tasta, Stavanger. Han har skrive lærebøker i engelsk og tysk handelskorrespondanse.


      1) Årstein Dybdal Holthe f. 11/9 1958 gm     Han var fenrik i sjøforsvaret, tok Handelshøyskolen og er eigedomsmeklar med eige firma i Oslo.
          a) Susanne 1991
          b) Catharine 1991

      2) Kristin Dybdal Holthe f. 6/5 1963 gm   . Ho er utdana statsvitar og arbeider i trygdeetaten i Rogaland.
          a) Eva 1989
          b) Ingvil 1991
          c) Solveig 1997

      3) Bård Dybdal Holthe f. 12/4 1965 gm Marita Myklebust f. 1966.
          a) Ole 1994

      4) Ida (Merete) Dybdal Holthe f. 14/4 1967 gm 1) Harald Birkevold f. 1967.  Skilt. Ho er utdana jurist.
          a) Sjur Magnus 1995
          gm 2) Svend Erik Haavik f. 1965.

1280.747.10. Nils Dybdal Holthe f. 21/11 1934 g 1960 m Bjørg Medhaug f. 4/9 1940, foreldre Didrik K. Medhaug (1917-1997) og Margit  Skjølingstad f. 1917, Torvastad. Nils er adjunkt og predikant, og dei bur på Bø, Torvastad.

1281.747.10. Finn Dybdal Holthe f. 3/12 1937 g 1963 m Mette Kristine Hauge, Sjernarøy, f. 20/12 1942, foreldre Andreas og Inger Hauge. Finn gjekk på Tomb jordbruksskule og er bonde på garden Øvre Vikedal.

      1) Ragnhild Dybdal Holthe f. 4/4 1964 gm Einar Solheim f.   bur i Bjoa, skilt. Han er bygningssnekker. Ho er førskulelærar.
          a)
          b)

      2) Inger Dybdal Holthe f. 17/3 1966 gm
          a)

      3) Anne Mette Dybdal Holthe f. 21/7 1967 gm
          a)

      4) Osmund Dybdal Holthe f. 22/9 1972. Han gjekk på Lyngdal jordbruksskule og tok over heimegarden. Han var og tilsett i banken i Vikedal. Arbeider no ved Westcon, Ølen.

1284.748.10. Årstein Dybdal Holthe f. 12/5 1933 d. 2000 gm Ingebjørg Eie f. 19/6 1939, foreldre disponent Ola Eie, Fiskå f. 1912  og Sigrid Sinnes f. 1914. Årstein var lagersjef og tilsett ved Sauda El-verk og budde i Sauda.

      1) Bjørn Åge Dybdal Holthe f. 1/6 1960
      2) Ole Dybdal Holthe f. 18/7 1964
      3) Thomas Dybdal Holthe f. 4/1 1975

1285.748.10. Tor Olav Dybdal Holthe f. 23/6 1942 gm Liv Marit Opheim, Aurdal, f. 10/11 1943, foreldre lærar Ottar Opheim f. 1900 og Ragnhild Kjærstad f. 1911. Ho er førskulelærar og han dreiv Grand Kolonial etter foreldra.

      1) Kari Dybdal Holthe f. 4/10 1970
      2) Tor Dybdal-Holthe f. 31/7 1974


1286.749.10. Nils Andreas Innvær f. 27/4 1924 gm  Gudrun Robberstad f. 14/6 1929, foreldre Lyder Andreas Hansen Robbertsda (1891-1948) og Henriette Helgesdt Klubben f. 1892.  Bur på  Mæland. Saman med Reinert, Gunnar og Bjarne nedf. har dei drive B. Innværs Møbelverkstad.


      1) Marit Innvær f. 16/11 1955 var kjøkken-og internatassistent - gm Bjarte Aartun f. 18/11 1955, bur på Rubbestad. Born:
          a) Tor Andreas Aartun f. 15/5 1987
          b) Vemund Innvær Aartun f. ¾ 1989
          c) Geir Martin Aartun f. 8/4 1994

      2) Kari Innvær f. 23/9 1957 gm Olaf Habbestad f. 18/9 1951, foreldre Mons Mandius Rasmussen Habbestad f. 1923 og Marta Olsdt Sæverud f. 1926. Olaf er elektrikar og bur i Foldrøyhamn. Born:
          a) Ingunn Habbestad f. ¼ 1976
          b) Magne Habbestad f. 25/4 1978
          c) Cathrine Habbestad f. 15/2 1980
          d) Torstein Habbestad f. 25/12 1986

      3) Leif Berner Innvær f. 13/4 1960 - elektrosveisar, gm Sissel Grønås f. 15/3 1|961. Bur på Foldrøyhamn. Born:
          a) Kåre Grønås f. 7/9 1987
          b) Nils Gunnar Grønås f. 19/6 1989
          c) Bjørnar Grønås f. 13/10 1992
          d) Steinar Grønås f. 5/9 1995
          e) Kitty Margrethe Grønås f. 21/7 1997

      4) Henny Innvær f. 30/1 1964 bur på Rubbestadneset.

      5) Harald Innvær f. 1/7 1969 s.b. med Ann Margret Gilje f. 8/11 1978, bur i Sandnes.

1287.749.10. Reinert Innvær f. 23/2 1926 gm Cecelie (Cissi) Gilje f. 10/8 1926, foreldre Ole Knutsen Gilje f. 1891 og Berta Gundersdt Mæland f. 1895. Bur på Gilje, Bremnes.

1288.749.10. Gunnar Innvær f. 8/11 1927 gm Gerd Ersland f. 9/11 1927, foreldre Ole Gundersen Ersland f. 1897 og Olava Olsdt Oldereid f. 1900. Dei bur på Mæland i Bremnes.

      1) Olaug Innvær f. 24/10 1953, kontorfunksjonær i Bergen. Barn?:
          a) Janne Kristine Stiansen f. 13/5 1973 gm Sven Bech-Sørensen f. 7/3 1974.
              1. Live Mari Bech-Sørensen f. 24/7 2000.

      2) Kjellaug Innvær f. 6/1 1955 gm Egil Reidar Gilje f. 4/5 1949, foreldre Karl Andreas Engelsen Gilje f. 1910 og Petra Rasmusdt Fylkesnes f. 1914. Dei bur på Mæland, og han er rutesjef i H.S.D.-bilane på Bømlo.
          a) Kurt Eivind Innvær f. 31/1 1977 gm Maria Inez Weekly f. 14/4 1978 - bur i Amerika.
          b) Vidar Innvær f. 22/10 1979
          c) Janne Innvær f. 28/3 1986

      3) Oddbjørg Innvær f. 6/2 1958 gm Erling Vik f. 7/7 1956, bankfunksjonær og budde i Bergen, seinare i Øygarden. Hans foreldre er Monrad Vik f. 1917 og Malene Espeland f. 1921. Born:
          a) Marita Vik f. 16/11 1984
          b) Kine Vik f. 13/10 1987
          c) Katrine Vik f. 8/3 1991

      4) Birgit Innvær f. 4/1 1961 gm Dag Ottar Åtland f. 10/10 1962. Bur på Birkeland. Born:
          a) Eirik Åtland f. 2/7 1986
          b) Sindre Åtland f. 25/3 1989
          c) Vegard Åtland f. 8/12 1990
          d) Magnus Åtland f. 21/11 1995

      5) Ole Berner Innvær f. 28/4 1967 gm Randi Aarthun f. 18/9 1966, bur på Alvsvåg. Born:
          a) Sondre Innvær f. 16/6 1992
          b) Håkon Innvær f. 6/6 1995 d. 26/12 1995.
          c) Børge Innvær f. 21.1 1997
          d) Gunstein Innvær f. 29/12 1999

1289.749.10. Arne Innvær f. 20/7 1929 gm Cecelie (Sissel) Rasmusdt Nordtun f. 23/1 1933, foreldre  Rasmus Larsen Nordtun f. 1900 og Anny Mikalsdt Sønstabø f. 1904. Arne arbeidar ved Wickmann motorfabrikk (nå:   ) og bur på Mæland.

1290.749.10. Aslaug Innvær f. 6/6 1931 gm Henrik Alvsvåg f. 4/9 1928 d. 18/3 2000. Hans foreldre er Hans Knutsen Alvsvåg f. 1896 og Andrea Gundersdt Mæland f. 1892. Henrik arbeidar på Wickmann motorfabrikk (nå:   ). Bustad Alvsvåg.
      1) Bjørg Helen f. 10/1 1953 gm Jostein Kristensen Hollund f. 21/1 1951, foreldre Kristen L.J.E. Hollund f. 1910 og Jenny Magdalene Rasmusdt Drivenes f. 1907. Jostein er elektrikar og dei bur på Hollund.
          a) Laila Hollund f. 11/1 1974 s.b. med Nils Petter Rogne f. 7/9 1973. Bur
          b) John Kato Hollund f. 3/11 1975 s.b. m. Silje Slagstad Olsen f. 9/2 1978
          c) Bjørn Vidar Hollund f. 12/4 1983

      2) Arvid Alvsvåg f. 16/2 1955 gm Helga Håheim, Ulvik f. 1/8 1956, foreldre Erling Håheim f. 1911 og Ingrid Kalland f. 1913. Arvid er datateknikar og budde i Haugesund, seinare Karmøy.
          a) Jan Egil Alvsvåg f. 5/1 1978 gm Unni Størksen f. 19/11 1979.
          b) Ingrid Alvsvåg f. 22/2 1979
          c) Ann Helen Alvsvåg f. 16/2 1986

      3) Anne Karin f. 23/4 1958 gm Karsten Peter Karlsen Gilje f. 30/6 1955, foreldre Karl Andreas Engelsen Gilje f. 1910 og Petra Rasmusdt Ersland f. 1914. Karsten er forretningsstyrar og bur på Rubbestadneset.
          a) Øyvind Gilje f. 6/2 1980.
          b) Karoline Amalie Gilje f. 26/1 1983
          c) Magnus Gilje f. 18/3 1988

      4) Ranveig Cecilie Alvsvåg f. 21/3 1963 gm Reidar Hamre f. 8/3 1956. Dei bur i Stavanger. Born:
          a) Siri Hamre f. 2/3 1984
          b) Ingvild Hamre f. 4/8 1990

      5) Karsten Alvsvåg f. 12/2 1966 - bur på Alvsvåg. Har eit barn:
          a) Hege Helen Alvsvåg Drønen f. 11/8 1987.

1291.749.10. Bjarne Innvær f. 12/8 1933 gm Rakel K. Mæland f. 13/5 1935, foreldre Kristian Halvorsen Mæland f. 1901 og Tora Bergesdt  Halleråker f. 1900. Dei bur på Fylkesnes.
      1) Berner Innvær f. 20/6 1957 gm Eli Ottosdt Sakseid f. 13/11 1957, foreldre Otto Olsen Sakseid f. 1913 og Johanna Martinsdt Jordåen f. 1917. Berner arbeider ved Wickmann (nå:  ) og dei bur på Fylkesnes.
          a) Bjarne Innvær f. 24/7 1979 s.b.m. Johanne Grindheim.
          b) Jan Otto Innvær f. 3/1 1982
          c) Rune Innvær f. 20/9 1984
          d) Kristian Innvær f. 10/9 1992
          e) Eivind Innvær f. 25/5 1995

      2) Torbjørg Innvær f. 10/12 1958 gm Odd Kåre Sakseid f. 22/7 1952. Han er bror til Eli ovf. og er elektrikar ved Stord Elektro. Men dei bur på Fylkesnes.
          a) Ole Kristian Sakseid f. 5/7 1983
          b) Otter Sakseid f. 15/12 1986
          c) Bjørn Roger Sakseid f. 13/3 1989

      3) Kristian Innvær f. 16/3 1962 gm Miriam Simonsen f. 3/2 1963 Han er snekker ved B. Innværs møbelverkstad og dei bur på Moster.
          a) Simon Innvær f. 27/7 1988
          b) Berner Elias Innvær f. 28/11 1991

      4) Roy Bjarte Innvær f. 14/1 1964 gm Åse Alvsvåg f. 31/71 1967. Deu bur på Alvsvåg
          a) Ida Elisabet Innvær f. 24/11 1989
          b) Karoline Amalie Innvær f. 27/5 1992
          c) Helene Innvær f. 7/2 1995

      5) Kjell Arne Innvær f. 28/8 1968 gm Ingerid Mæland f. 16/3 1970. Dei bur på Fylkesnes.
          a) Bjørn Magne Innvær f. 27/10 1995
          b) Katrine Innvær f. 15/1 1998
          c) Eirik Innvær f. 17/7 1999

1292.749.10. Anna Innvær f. 28/ 1 1937. Ho bur på Mæland.

1293.750.10. Nils Mæland f. 28/6 1936 g. 1964 m Liv-Lillian Meling f. 17/2 1939. Han er drosjeeigar og dei driv gard på Mæland.
      1) Leif Bjarne Mæland f. 19/2 1965 bur på Mæland.

      2) Line Mæland f. 22/4 1967 gm Rune Kvarven f. 22/7 1964, bur på Innvær.
          a) Sondre Kvarven f. 5/4 1995
          b) Pål Kvarven f. 28/12 1997

      3) Lars Meling f. 9/4 1975 bur på Bremnes.

1294.750.10. Olaug Mæland f. 28/6 1936 g 1959 m bonde Per Grødem, Bryne, f. 21/4 1935. Dei bur på Grødem på Jæren.

      1) Lars Grødem f. 19/11 1960 gm Ruth Møyfrid Thorsen f. 5/12 1959 frå Stavanger. Lars er agronom og faglærar, og ho er kontorutdanna. Dei reiste til Peru som misjonærar for Norsk Luthersk Misjonssamband i 1986.
          a) Per Olav Grødem f. 18/9 1985
          b) Lars Magne Grødem f. 29/7 1988
          c) Liv Margunn Grødem f. 25/5 1990
          d) Ragnhild Grødem f. 13/7 1996

      2) Ingeborg Grødem f. 25/6 1962 gm Tjøstolf Andreas Vittersø f. 1960. Dei bur i Drammen.
          a) Else Randi Vittersø f. 3/8  1994
          b) Per Inge Vittersø f. 4/3 1996

      3) Bjarne Grødem f. 26/3 1965 gm Marit Årsland f. 1966. Dei bur på Klepp.
          a) Maryanne Grødem f. 8/2 1994
          b) Børge Grødem f. 20/3 1996

1295.750.10. Asbjørg Henrikke Mæland f. 19/11 1939 g 1961 m Oddmund Bildøy f. 14/2 1934. Ho er kontorassistent og han ingeniør, og dei bur i Indre Arna.

      1) Ingunn Bildøy f. 28/12 1962 bur i Bergen.

      2) Ranveig Bildøy f. 5/3 1964 gm Bjørn Børseth f. 1962, bur i Lillesand.
          a) Oddbjørn Bildøy f. 6/10 1991
          b) Ragnhild Bildøy f. 11/5 1995

      3) Arvid Bildøy f. 31/1 1967 bur i Tønsberg.

      4) Sissel Bildøy f. 27/1 1971 s.b.m. Harald Stener f. 1968, bur i Oslo.

      5) Liv Marit Bildøy f. 9/8 1972 og Tore Haugen f. 1962 bur på Birkeland.
          a) Åshild Bildøy f. 7/5 1991
          b) gut f. 31/7 2000

1296.750.10. Jens Olav Mæland f. 14/7 1942 g 1967 m Torun Undheim f. 18/9 1942. Ho er lærar og han cand.theol frå MF i 1968. Han var lærar ved Fjellhaug Misjonsskule, Oslo, i mange år, feltprest i Israel og lærar ved Krigsskolen i Oslo. Nå er han sokneprest i Etne i Sunnhordland. Han har skrive ei rekke teologiske bøker, m.a. bibelkommentarar, etikk og  om apologetikk (trusforsvar).
     
      1) Bård Mæland f. 16/11 1968 gm Leni Kaland f. 1971 er cand.theol. og dei bur i Oslo.
          a) Andrea Mæland f. 5/1 1998
          b) Jakob Mæland f. 26/6 1999

      2) Elisabeth Mæland f. 12/3 1970

      3) Inger Marie Mæland f. 5/4 1973 gm Daniel Sjøvik f. 1973. Dei bur i Oslo.
          a) Maria Sjøvik f. 26/9 1997

      4) Gunnar Mæland f. 24/5 1976

1297.750.10. Berit Ingebjørg Mæland f. 7/1 1945 g 1967 m Kristian Eidesvik f. 19/9 1945. Han er fiskeskipper og bur på Bømlo.

      1) Toril Eidesvik f. 6/3 1968 gm Bjørn Sortland f. 1/5 1978. Bur i Oslo.
          a) Simon Eidesvik f. 15/7 1996
          b) Anders Eidesvik f. 5/3 1999

      2) Bernt Eidesvik f. 23/1 1970 gm Torill Innvær f. 4/5 1970. Bur på Innvær.
          a) Kristian Eidesvik f. 22/12 1997

      3) Eivind Eidesvik f. 23/3 1975

      4) Maria Eidesvik f. 24/3 1980

1298.750.10. Ragnhild Elisabeth Mæland f. 1/3 1949 g 1975 m Jan Oluf Skonnord f. 24/6 1950. Han er cand. jur. og bur i Tomter.
      1) Solveig Skonnord f. 30/3 1977
      2) Ingeborg Skonnord f. 25/5 1980
      3) Per Oluf Skonnord f. 9/11 1983

1300.751.10. Normann Mæland f. 28/2 1932 gm Lovise Nesse frå Meling f. 26/1 1934 d. 1987. Han har vore feiar i Bømlo kommune, arbeidd på sjukeheim som vaktmeister? og reist smykje som fritidsforkynnar i fleire misjonar. Bur på Fylkesnes.

      1) Reidun Mæland f. 7/8 1954 bur på Svortland. Barn:
          a) Trude Marie Karlsen f. 10/4 1998

      2) Magnhild Helen Mæland f. 30/10 1955 gm Lenhart Goa f. 30/11 1951. Bur på Randaberg.
          a) Marianne Goa f. 6/6 1989
          b) Petter Goa f. 23/5 1991

      3) Leif Normann Mæland f. 29/12 1958 bur på Fylkesnes.

      4) Svein Harald Mæland f. 6/6 1960 gm Lillian Vold f. 16/1 1965. Dei bur på Fylkesnes.
          a) Linda Mæland f. 3/5 1989
          b) Aina Mæland f. 9/10 1992
          c) Maren Mæland f. 1/11 1996

1301.751.10. Håkon Magnus Mæland f. 25/2 1936. Bur på Fylkesnes, og er tvilling med:

1302.751.10. Ragnar Mæland f. 25/2 1936 gm Ingrid Sævarås frå Lindås, f. 16/8 1919.  Han er elektrikar og bur på Fylkesnes.

1303.751.10. Anne Marie Mæland f. 1/7 1946 - er assistent ved Moseid aldersheim i Stavanger.

1304.751.10. Rakel Irene Mæland f. 26/9 1948 gm Arne Emil Knutsen frå Karmøy f. 14/8 1943. Han har arbeidd ved Wickmann (nå:   ) og ved Bømlotunet. Dei bur på Fylkesnes.

      1) Vidar Knutsen f.  21/5 1974 gm Anne Steinsbø f. 18/2 1977, bur på Svortland.
          a) Rasmus Steinsbø f. 9/9 1999.

      2) Terje Knutsen f. 23/12 1976 bur på Fylkesnes.

1305.752.10. Anna Annemor) Stautland f. 21/11 1936 gm Hans Fylkesnes f. 30/11 1932. Han er faglærar ved Rubbestadneset yrkesskule og bur på Stord.

      1) Ingunn Fylkesnes f. 29/6 1962 gm Asbjørn Karlsen f. 1958, bur i Bodø.
          a) Eivind Karlsen f. 25/7 1992
          b) Helge Karlsen f. 25/7 1992
          c) Hanna Karlsen f. 1/1 1995

      2) Astrid Fylkesnes f. 29/3 1966 gm Jarle Helland f. 1961, bur på Stord.
          a) Ole Helland f. 9/8 1990
          b) Julie Helland f. 23/11 1996

1306.752.10. Olav Johan Stautland f. 25/1 1943 gm Jorunn Stenersen f. 1/1 1943. han er ingeniør og dei bur i Fyllingsdalen i Bergen.

      1) Wenche Stautland f. 26/5 1967 gm Kjartan Håvik f. 6/7 1968, bur i Oslo.
          a) Rebecca Håvik f. 10/10 1993
          b) Sandra Håvik f. 31/5 1998
          c) Andrea Håvik f. 7/5 2000.
     
      2) Unni Stautland f. 15/1 1975 bur i Bergen.

1307.752.10. Nils Andreas Stautland f. 20/7 1945 gm Målfrid Kringlebotten f. 20/10 1946. Han er forretningsmann og ho er lærar og bur på Mæland.

      1) Ingvild Stautland f. 31/10 1975 gm Bjørn Kåre Kaslegard f. 1974, bur på Foldrøyhamn.

      2) Åshild Stautland f. 1/12 1978 bur på Svortland.

      3) Anne Stautland f. 9/5 1980 forl. med Arnfinn Norheim f. 1979.


(D:\SLEKT\DYBDAL.NDH.)

 


Innhald:
I. Generasjon.................................................................................................... 1
II. Generasjon................................................................................................... 1
III. Generasjon................................................................................................. 1
IV. Generasjon................................................................................................. 1
V. GENERASJON........................................................................................... 2
VI. GENERASJON.......................................................................................... 5
VII. GENERASJON........................................................................................ 7
VIII. GENERASJON..................................................................................... 10
IX. GENERASJON........................................................................................ 16
X. generasjon................................................................................................. 30
1232.732.10............................................................................................ 32
Lilly Kristine Elisabeth Alne  f. 12/5 1925............................................... 32
1253.738a.10.......................................................................................... 35
Kermit Hokel f. 1913................................................................................. 35
1257.738b.10.............................................................................................. 35
Orlando Bernhardt Hokel f. 13/2 1916 d. 13/5 1994................................. 35
Innhald:.................................................................................................. 46
Namneregister etter førenamn, fødselsdato og sidetal.


Aasa Bårdsdt Dybdal f. 29.6. 1862;23
Aase Dalva f. 28/4 1935;54
Adelheid Cecilie Holthe f. 23/9 1897;40
Agnete Haraldseid f. 16/9 1879;28
Agnethe Therese Holthe f. 27/4 1895;39
Alf Meland f. 24.6. 1891;25
Alfred Holthe f. 29/12 1879;27
Amanda Othelia Holthe f. 4/11 1889;39
Andreas Alne f. 16/9 1922;42
Andreas Dybdahl f. 14/10 1880;30
Andreas Dybdal f. 1846;18
Andreas Henriksen Dybdal 1740-1803;3
Anfinn Svendsbø f. 3-4 1920;43
Anna Alne f. 9/3 1914;45
Anna Bergitte Dybdahl-Henriksen f. 11/7 1877;26
Anna Bergljot Dybdahl f. ½ 1900;36
Anna Dybdahl f. 30/8 1885;30
Anna Gunhild Dybdahl f. 26/10 1889;35
Anna Henrikke Dybdal f. 1867;23
Anna Henrikke Dybdal f./dpt 27/4 1791;7
Anna Holthe f. 7/5 1875;27
Anna Innvær f. 28/ 1 1937;60
Anna Stautland f. 21/11 1936;63
Anne Bentsdt Hartz f. 1777;7
Anne Henriette Ellingsen f. 1871;32
Anne Henriksdt Haraldseidvågen f. 28.3. 1834;15
Anne Malene Halvorsdt 1881;31
Anne Margrethe Henriksdt Dybdal f. 1742;6
Anne Margrethe Henriksdt Dybdal Møllmann f. 1802;13
Anne Margrethe Olsdt Dybdal f. 1700;2
Anne Marie Haraldseid f. 6/12 1863;28
Anne Marie Mæland f. 1/7 1946;63
Anne Marta Alendal f. 23/10 1882;29
Anne Martha Haraldseid f. 16/4 1868;28
Anne Marthe Bårdsdt Dybdal f. 1815;11
Anne Olsdt Dybdal f. 1708;2
Arlene Hokel f. 1909;47
Arne Henriksen Grilke;10
Arne Innvær f. 20/7 1929;58
Asbjørg Dybdahl-Henriksen f. 18/10 1896;27
Asbjørg Henrikke Mæland f. 19/11 1939;61
Aslaug Alne f. 20/5 1918;46
Aslaug Innvær f. 6/6 1931;58
Aslaug Johanna Berg f. 1922;53
Asselina Katrina (Lina) Haraldseid f. 1874;28
Asseline Olsdt Haraldseid f. 1848;18
Astrid Alne f. 9/3 1917;42
Astrid Dybdahl-Holthe f. 24/1 1885;27
Aud Henrikke Alne f. 9/5 1939;47
Baard Henry Dybdahl f. 13/2 1923;43
Bayard Lodden f. 1909;48
Ben Hokel (1904;39
Bergitte Henriksdt f. 7.8. 1847;21
Bergitte Kristine Ivarsdt f. 1871;24
Berit Ingebjørg Mæland f. 7/1 1945;62
Berneal Lorraine Hokel f. 13/6 1922;50
Bernt Andreas Mæland f. 4/2 1904;41
Bert (Burton) Hokel 1885;39
Berta Aselina Alendal f. 4/5 1885;29
Berta Dybdahl f. 11/11 1892;36
Berta Dybdahl f. 29/4 1882;30
Berta Kristine Ellingsen f. 1863;32
Berta Malena Alne f. 18/3 1891;38
Berta Marie Olsdt Asbjørnshaug f. 24.3 1842;18
Bertha Ellinor Edvardsen f. 27/12 1928;44
Bertha Kristine Glette f. 12/1 1883;33
Bertil Mathias Flatnes f. 22/10 1877;30
Bertine Henriette Håkull f. 30/12 1889;37
Betty Hokel f. 1927;51
Beulah Hokel f. 1911;47
Birger Johan Dybdahl-Henriksen f. 24.5.1887;26
Birgitte Christine Bårdsdt Dybdal f. 1812;10
Birgitte Christine Mechlenburg Abo;13
Birgitte Marie Dybdal;9
Bjarne Dalva f. 16/12 1931;54
Bjarne Dybdal Holthe f. 29/5 1904;40
Bjarne Huus Dybdahl f. 20/11 1897;36
Bjarne Innvær f. 12/8 1933;59
Borghild Gurine Henriksen f. 2/8 1893;27
Borgny Dybdal f. 1887;35
Borgny Holthe f. 17/8 1896;40
Brita Ellingsen f. 1878;32
Brita Haraldseid 1877-1878;28
Brita Henriksdt f. 1865;22
Brita Håkull f. 42 1906;37
Brita Kristine Kristoffersdt Meland f. 1845;14
Brita Serine Ivarsdt Meland f. 1874;24
Brynhild Augusta Holthe;27
Brynhild Sofie Håkull f. 1887;36
Bård Andreas Alne f. 6/3 1888;38
Bård Bårdsen Dybdal f. 18/5 1826;12
Bård Bårdsen Dybdal f. 1859;22
Bård Ellingsen f. 8/3 1873;32
Bård Henriksen Asbjørnshaug Dybdal f. 10.7. 1862;21
Bård Henriksen Dybdal f. 25.2. 1842;20
Bård Henriksen Haraldseid f. 16.2. 1839;16
Bård Kristoffersen Meland f. 1853.;15
Bård Olsen Asbjørnshaug/Flatnes f. 25.3 1844;19
Bård Olsen f. 15.8. 1858;20
Bård Olsen Haraldseid f. 20.7. 1837;17
Bård Villumsen Haraldseidvåg f.;14
Carl Hokel f. 1929;51
Caroline Bårdsdt f. 16/12 1890;31
Charlotte Hokel f. 1936;50
Christian Dybdahl Meland f. 21.1. 1899;25
Christian Nikolai Abo Henriksen f. 28/6 1884;26
Christiane Elisabeth Dybdal døypt 23. juli 1786;7
Clara Reinholdine Dybdal f.;9
Ditlev;1
Einar Berg f. 29/4 1929;53
Elisabeth Bentsdt Hartz f. 1773;6
Elisabeth Dorthea Flatnes f. 15/9 1879;31
Elisabeth Dybdal (Møllmann) f. 1780;8
Elisabeth Henriksdt Grilke;10
Else Alne f. 2/8 1921;46
Endrine Alendal f. 8/4 1890;29
Engel Olsen Asbjørnshaug;31
Ester Dybdahl f. 29/3 1907;36
Eugene Hokel f. 1916 d. 1992;47
Finn Dybdal Holthe f. 3/12 1937;55
George Bernhard B. Olson f. 19/2 1901;32
Gjertrud Henriksdt Dybdal f. 1735;3
Gjertrud Henriksdt Grilke;10
Gjertrud Kristine Pedersdt Dybdal f. 1746;6
Gjertrud Margrethe Dybdal f.;9
Gullaug Olsdt Dybdal f. 24/11 1695;2
Gunnar Alne 1932;42
Gunnar Innvær f. 8/11 1927;57
Gurina Haraldseid f. 3/12 1881;28
Gurine Alendal f.  23/7 1878;29
Gurine Henriksen  f. 17.6. 1846;16
Hans Alne f. 3/9 1911;41
Hans Edvard Ribe f. 11/5 1921;43
Hans Henrik Persen Grilke f.;7
Harald Bertin Georg Mæland f. 2/6 1905;41
Harold Hokel f. 1929;50
Helga Konstance Enes f. 8/12 1899;32
Helga Olsdt f. 1860;20
Helga Serine Håkull f. 13/4 1897;37
Henriette Henriksen f. 28/10 1878;26
Henriette Holthe f. 8/7 1877;27
Henrik Andreas Bårdsen Dybdal f. 1822;12
Henrik Andreas Dybdahl Alne f. 19/5 1893;38
Henrik Andreas Dybdahl f. 21/12 1903;37
Henrik Andreas Dybdahl Glette f. 24/10 1873;33
Henrik Andreas Dybdahl-Henriksen f. 28/3 1868;26
Henrik Andreas Dybdal f. 1.10 1856;21
Henrik Andreas Dybdal f. 1880;34
Henrik Andreas Ellingsen f.;32
Henrik Dybdahl-Henriksen f. 3/5 1883;27
Henrik Dybdal (Møllmann) f. 1778;8
Henrik Dybdal f./dpt. heime 26/10 1793;7
Henrik Olsen Dybdal 1698-1765;2
Henrik Torsen f. 30.3. 1857;25
Henry Andreas (Harry) Dybdahl f. 20/12 1889;35
Henry Andrew (Dybdahl) Hokel (Henry Andrew) f.  28/2 1893;39
Hilda Holthe f. 2/2 1901;40
Håkon Magnus Mæland f. 25/2 1936;63
Inga Bertine Henriksen f. 4/5 1881;27
Ingeborg Bergitte Mæland f. 22/7 1907;41
Ingeborg Bianka Holthe f. 12/10 1893;39
Ingeborg Bårdsdt Dybdal;10
Ingeborg Gurina Flatnes f. 30/10 1881;31
Ingeborg Gurine Alne f. 25/3 1886;38
Ingeborg Gurine Olsdt Asbjørnshaug f. 23/1 1878;31
Ingeborg Henrikke Henriksen f. 30.3.1866;26
Ingeborg Henriksdt f. 12.8. 1859;21
Ingeborg Olsdt Asbjørnshaug f. 13.2. 1854;19
Ingebrigt Johan Glette f. 3/10 1870;33
Inger Goline Hokel 1887;39
Inger Marie Glette f. 4/2 1886;34
Irwin Luvone  Hokel f. 16/10 1917;50
Ivar Ivarsen Meland f. 10.6. 1880;24
Ivar Olai Dybdahl f. 1875;29
Ivar Olsen Haraldseid f. 1850;18
Jakob Dybdahl f. 1/7 1886;30
Jakob Haraldseid f. 21/6 1884;29
Jakob Johannesen Haraldseid f. 3/9 1871;28
Jakob Olsen Haraldseid f. 1857;18
Jens Olav Mæland f. 14/7 1942;61
Jimmie Lynch f.;50
Joan Hokel f. 1932;49
Johan Christian Dybdal Møllmann f. 1806;13
Johan Villum Villumsen Haraldseidvåg f.;14
Johanne Helene Alne f. 20/12 1937;46
Johanne Jørgine Haraldseid f. 1866;28
Johannes Dybdahl f. 1888;30
Johannes Henriksen Haraldseidvågen f. 2.6. 1836;15
Johannes Olsen Haraldseid f. 26.1 1835;17
Johannes Villumsen Haraldseidvåg  f. 14.2. 1839;14
John Christi Enes f. 15/1 1894;32
John Dybdahl f. 14/7 1877;30
John Henriksen f. 18.6. 1863;25
John Olsen Dybdahl f. 1846;19
Joseph Hokel (1891;39
Jørgine Alendal f. 29/4 1896;29
Karan Lynch f.;50
Karen Henriksdt Dybdal f. 1744;6
Karen Hokel f. 1939;52
Karine Alne f. 22/9 1913;42
Karl Andreas Alne 1915;42
Karl Johan Hokel;39
Karoline Amalie Mæland f. 26/9 1901;40
Karoline Johanne Ellingsen f. 1/1 1882;33
Kermit Hokel f. 1913;48
Kirsten Dybdal f. 1733;3
Klara Svendsbø f. 20/12 1910;42
Knut Mandius Dybdahl f. 1881;34
Knut Olsen Asbjørnshaug f. 18.4. 1857;19
Kristense Elisabeth ("Stense") Dybdahl-Henriksen f. 7/11 1879;26
Kristiane Elisabet Henriksen f. 11.4. 1841;16
Kristiane Elisabet Kristoffersdt f. 23.6. 1850;15
Kristiane Elisabet Olsdt f. 15.2. 1851;19
Kristiane Elisabet Olsdt f. 1853;18
Kristiane Elisabeth  Svendsbø f. 22-12 1913;43
Kristiane Elisabeth Alne f. 17/12 1908;41
Kristiane Elisabeth Alne f. 9/3 1914;44
Kristiane Elisabeth Alne f.31/8 1895;38
Kristiane Elisabeth Bårdsdt Dybdal f. 6.9. 1856;22
Kristiane Elisabeth Ellingsen f. 19/12 1875;32
Kristiane Ingeborg Elisabet Henriksdt f. 9.12. 1849;21
Kristine Elisabeth Håkull f. 9/1 1892;37
Kristoffer Ivarsen f. 1877;24
Lars Dybdal f. 1858;22
Lars Haraldseid f. 11/10 1874;28
Lars Ivarsen Meland;24
Lars Johan Bårdsen ovf. f. 1872;30
Lenora Hokel (1898;39
Leonard Hokel (1900;39
Lilly Kristine Elisabeth Alne f. 12/5 1925;43
Maret Henriksdt Grilke f. 1797;9
Marietta Hokel f. 1922;49
Marilynn Hokel f. 1937;52
Marion Hokel f. 1913;47
Marit Dybdal Møllmann f. 1810;13
Marta Henrikke Alne f. 6/5 1915;45
Martha Dybdahl f. 9/3 1879;30
Martin Dybdahl f. 1891;35
Martin Glette f. 1878;33
Meryl Hokel  f. 1915;48
n.n. Munch ?;8
Nils Amandus Alne f. 17/12 1883;38
Nils Andreas Innvær f. 27/4 1924;56
Nils Andreas Stautland f. 20/7 1945;64
Nils Dybdal Holthe f. 21/11 1934;55
Nils Henriksen f. 20.2.1844;16
Nils Mæland f. 28/6 1936;60
Nora Marie Alne f. 7/8 1928;42
Normann Mæland f. 28/2 1932;62
Ola B. Flatnes f. 15/8 1875;30
Ola Dybdal Holthe f. 29/5 1932;54
Ola Haraldseid f. 10/1 1873;28
Ola Henriksen Dybdal f. 1854;21
Ola Ivar Alendal f. 1887;29
Ola Johan Haraldseid f. 9/6 1862;28
Olaf Dybdahl f. 19/3 1894;35
Olaug Mæland f. 28/6 1936;60
Olav Johan Stautland f. 25/1 1943;64
Olav Sagen f. 10/11 1931;54
Olava Henriksdt f. 1733;3
Ole Andreas Olsen Asbjørnshaug f. 8.12. 1848;19
Ole Bårdsen Dybdal f. 1820;11
Ole Kristoffersen Meland f. 23.3. 1860;15
Ole Olsen Alendal f. 1843;17
Ole Pedersen Dybdal  1671-1730;2
Ole Sjursen Risanger f. 14/3 1872;31
Olga Cecilia Bårdsdt f. 22/12 1893;32
Orlando Bernhardt Hokel f. 13/2 1916 d. 13/5 1994;49
Osmund Dybdal Holthe f. 12/5 1902;40
Otto Alne f. 3/1 1917;45
Otto Berg f. 23/4 1928;53
Paul Irgens Dybdal f. 1802;8
Pauline Birgitte Dybdal f. ca. 1785;9
Peder (Ditlevsen) b. i Viken;1
Peder Olsen Dybdal f. 1711;3
Peder Pedersen Dybdal f. 1748;6
Peder Pedersen Dybdal f. 1785;8
Phyllis Hokel f. 1932;52
Ragnar Mæland f. 25/2 1936;63
Ragnhild Elisabeth Mæland f. 1/3 1949;62
Rakel Irene Mæland f. 26/9 1948;63
Reinert Innvær f. 23/2 1926;57
Sara Marie Dybdal f. 1738;3
Signe Bergitte Håkull f. 2/7 1901;37
Sjur Halvorsen f. 24/11 1878;31
Solveig Dalva f. 9/1 1937;54
Solveig Dybdahl f. 12/6 1905;36
Tala Oline Henriksdt Dybdal, Haraldseid f. 1845;20
Telford Lodden f. 1912;48
Thea Elida Ellingsen f. 1890;33
Thea Henriette (Henrikke) Holthe f. 17/4 1899;40
Thea Oline Håkull f. 15/12 1894;37
Tomas Ellingsen f. 1886;33
Tor Olav Dybdal Holthe f. 23/6 1942;56
Torbjørn Gerner Enes f. 21/12 1891;32
Torjus Huus Dybdahl f. 19/12 1895;36
Torkel Sakarias Håkull f. 19/5 1909;38
Trygve Dybdahl f. 29/8 1904;36
Villum Kristoffersen Meland f. 13.10. 1847;15
Yngva Kristiane Abo Holthe f. 2/12 1888;27
Årstein Dybdal Holthe f. 12/5 1933;56
Åsta Dybdahl f. 3/7 1894;36


Andre slekter:
[1] Sjå om denne saka i Ætt og Heim 1953 s. 152 ff.
[2] Ola Rudvin: Indremisjonsselskapets historie I, 1967, s.163 og note 10 s. 165.


Hagerupslekta:
[i] 1. Adrian Rockertsen Falkener d. før 1597 var truleg hollansk falkefangar og borgarmeister i Trondheim 1547-1578. han var gift to gonger, først med ei Corneliusdt, sidan med Margrethe Pedersdt. Born: Anna d. 1567, Rickert som var prest, Corenlius var skipper, Mickel borgar i Bergen, Peter d. 1569 nedf.
       2. Peter Adriansen d. 1569 i Bergen  gm Gunhild Sigurdsdt som levde i 1582, var dotter til presten Sigurd Amundsen i Verdalen og kona Margrete. Born: Margrete 1556-1622 gm lagmann i Trondheim Jakob Petersen; Rickert nedf.
       3. Rickert Petersen var rådmann i Trondheim 1610. Born: Peter var skipper gm Sara von Wiven, skifte 1665; Hans var rådmann i Trondheim gm Anna Sørensdt; Rickert nedf.
       4. Rickert Rickertsen f. 1604 n. 1636 og 1664. Han var tollar i Romsdalen og budde på Remmen i Vestnes. Gm Gjertrud Søfrensdt, dotter til presten Søfren Andersen i Bud, n,. 1601-1621. Fleire av borna kalla seg Hagerup - av ukjend grunn. - Born: a) Karen n. 1708 gm Thomas Jørgensen. b) Cornelius f. 1634. c) Mads f. 1635 var prest. d) Rickert f. 1642 var skipper gm Kirsten Laugesdt. e) Peter skifte på Røros 1693 gm Elisabeth Sophie Irgens. f) Søren f. 1647 d. 1702 var prest gm Lusie Stensdt Medahl. g) Anders f. 1652 var hytteskrivar i Tolga gm Anne Jensdt Parelius. h) ei dotter ? gm Ole Pedersen Dybdal i Bergstaden. Finne-Grønn hevdar at Ole Pedersen var gift med ei dotter til Rickert Rickertsen. Han skriv: "I Anders Hagerups bo fantes blant sølvtøyet også et beger, som var inskribert 'H.P.S. - A.R.D. 1688'. At her skjuler seg en søster av Anders Hagerup kan neppe være tvilsomt, og da der skal ha været en søster som var gift med Ole Pedersen Dybdal i Tolgen, er det muligt at dette har været en A(nna?) Rickertsdt. som først har været gift med "H.P.S." og siden med Dybdal, hvis da ikke  bokstaven H i inskripsjonen er feilaktig gjengitt for bokstavet O, hvorved det hele ville været i orden." - Det er altså noko uvisst, og kanskje det er andre løysingar. Rickert Hagerup er fødd ikr. 1604 og Gjertrud er fødd ikr. 1670. Difor er det naturleg at her manglar ein lekk. Gjertrud kan då vere sonedotter eller dotterdotter til Rickert. Ho kan kanskje vere dotter til den Rickert som er son til Rickert Rickertsen ovf., nr. d, f. 1642. Sidan ein son til Ole Pedersen heitte Henrik, er det naturleg at dette namnet kjem inn i slekta før.(Sjå Norsk Tidsskrift for Genealogi bind 3 s. 426ff.)
5. Rickert Rickertsen d.y.? f. 1642 var skipper gm Kirsten Laugesdt.
6. A(nna)? Rickertsdt Hagerup gm ein Henrik. Eller ein ukjend son Henrik Rickertsen Hagerup.
7. Gjertrud Henriksdt Hagerup f. 1670 d. 1755 gm Ole Pedersen Dybdal på Røros. Sjå Dybdalsætta nr. 6(2)3.

Schjelderupslekta:
[ii] 1. Peder Jensen f. c. 1480/90 d. 1563 gm Maren Nielsdt. Peder var bonde i Danmark, men ein veit ikkje sikkert kor han budde. Ein har gissa på Skjellerup sokn på Fyn eller landsbyen Skjellerup på Jylland. Absalom Pedersen kallar sonen ein jydsk mann, og biskop Schjelderup hadde ei søster gm Niels Block som var fogd i Viborg stift på Jylland. Det tyder kanskje på at dei  ar derfrå. Born: Jens f. 1510 nedf.; ei dotter gm Niels Block.
     2. Jens Pedersen Schjelderup f. c. 1510 d. 1582 gm Susanna Leonardsdt (Lennertsdt) frå Danmark. Ho var truleg pleie-eller stedotter til professor Peter Capeteyn. - I ungdommen var Jens påverka av dr. Niels Hemmingsen, studerte i København og seinare i Wittenberg. Dette er i den første reformasjonestida, og Jens Schjelderup kan ha sete under Luther sin talarstol. I 1550-51 vart han professor i fysikk ved universitetet i København. Ved sida av studerte han medisin, truleg i von om å bli professor i faget. I 1554 vart han og doktor i medisin i Rostock. Og i juni 1557 vart han innvigd som biskop i Bergen. Han var nok ikkje heilt viss i kallet sitt, for han sikra seg tillatelse frå universitetet til å koma att som professor seinare. I løn fekk han 200 dalar samt ein del naturalia. Etter tilhøva og tida var det ikkje serleg mykje. Bang har skrive om fleire episodar medan han var biskop. Det handla for ein del om striden om helgenbileta i Domkyrkja i Bergen. Det var sterke katolske tradisjonar i Bergen og folk tilbad helgenbileta. I 1570 tok han bileta ned, og det skapte storm. Borgarskapet nekta å gå i kyrkja. Bystyret meinte biskopen hadde teke seg til rette, og Bang hevdar at striden var blitt eit kompetansespørsmål. Men det vart forlik og borgarane var atter i kyrkja 21. jan.  1571 då Schjelderup forklarte kvifor bileta var nedtekne. Året etter gav han ut ei bok om helgebilete - som ein samtale mellom ein prest og ein bonde. Jens og Susanna hadde to born: Peder nedf. og Adriane - ho vart gift med biskop Jørgen Eriksen i Stavanger, som Bang kalla "Norges Luther". Sonen deira, Daniel Jørgensen, vart prest i Hjelmeland og han hadde dottera Maren som vart gift med to prestar, Høegh og Piil. Sjå mitt hefte "Vikedalsætter" om ei av slektene.
     3. Peder Jensen Schjelderup f. 7/9 1571 d. 1646 g 1601 m Anna Nielsdt d. 1612. Ho var dotter til lagmann  i Agder Niels Lauritsen og Randi Lauritsdt Holck. Nils var frå Flensburg, og Randi var dotter til borgarmeister i Tønsberg Laurits O. Holck f. 1490 d. 1587 gm Marie (Marte) Jonsdt Pakke frå Viken. Laurits O. Holck var son til Oluf Holck og Kirsten Ingvardsdt. Oluf var borgarmester i Tønsberg og rådmann i 1525 og truleg son til Mattis Olsen, sysselmann på Tønsberghus.[ii] Oluf Holck var gm Kirsten Ingvardsdt, dotter til lagmann Jon Haraldsen i Tønsberg, nemnd 1440-1442. - Far til Peder døydde då han var 11 år, og Peder vart sendt til Stavanger og vart oppfostra hjå svogeren, biskop Jørgen Eriksen. Peder studerte i København og Wittenberg som faren, vart prest i Mandal, utnemnd til slottsprest i Fredriksborg i 1607, men han kom ikkje dit. Han var derimot prest i Vår Frues Kirke i København i 14 år. Det var kong Kristian 4. som befalte han dit. I 1622 vart han så biskop i Trondheim der han var i 20 år. Då søkte han avskil, noko som var uvanleg då. Han fekk 500 dalar i pensjon for året og døydde 27. sept. 1646. Peder og Anna hadde 6 born: a) Jens f. 1604 biskop i Bergen.[ii] b) Jørgen nedf. c) Niels kapellan i Trondheim d. 1652. d) Maren f. 1610 gm mag. Menz Chr. Darre, prest i Trondheim d. 1679. e) Anna f. 1701 gm mag. Søren Hansen, prest i Trondheim. f) Birgitte d. 1677 gm mag. Hans Nielsen Tausan, prest i Tingvold.
     4. Jørgen Pedersen Schjelderup 1610-1657 gm Anna Hansdt Busch, Tronheim. Jørgen var student i Leyden i 1634 og prest i Vår Frues Kirke i Trondheim 1637. Så var han sokneprest i Skogn 1640-57 og deretter  kapellan i Domkyrkja i Trondheim. Julekvelden 1657  døydde han og vart gravlagd nyttårsafta. Jørgen skal ha vore ein dyktig og avhalden prest, og faren sørgde då han ikkje vart biskop i 1642 då han gjekk av.  I Alstadhaug kyrkje ved Levanger heng eit maleri av han. Born: a) Hans d. ung. b) Svend d. ung. c) Peder 1638-1721 prest i Støren gm Christine Nielsdt Tausan. d) Anna nedf. e) Susanna gm Jakob Augustinusen. f) Maren d. 1701 gm mag. Ole Tønder. g) Gidsken gm Raphael Lund 1630-1717 prest i Skogn.
     5. Anna Jørgensdt Schjelderup f. 1640 d. 1685 gm 1) Anders Jensen d. 1664 prest i Beitstaden. Dei hadde dottera Karen; gm 2) Michael Augustinusen d. 1657, bror til Jakob gm Anna ovf. Michael var son til sokneprest Agustinus Jensen i Trondheim og andre kona hans Elisabeth Mikkelsdt. Far til Augustin var prest i Værdalen. - Michael var kapellan hjå faren før han i 1665 vart prest i Beitstaden der han var til han døydde 21. jan. 1684. I kyrkja i Beitstaden står ein messinglysestake som er gjeven av Michael og Anna. I andre ekteskap hadde Anna og Michael: a) Anna gm presten Thomas Jensen d. 1746. b) Gidsken gm 1) prest Even Steensen Meldal; gm 2) sorenskrivar Bendix Heyde. c) Augustinus f. 1642 gm Anna Bastiansdt Stabel, prest. d) Anders nedf. Sønene tok namnet Schjelderup etter mora.
     6. Anders Michaelsen Schjelderup f. 1650 d. 1740 gm Kirsten Jensdt Bernhoft f.c. 1670. Anders vart pers. kapellan i 1695 hjå svigerfaren i Holtålen, kapellan i Tynset 1706, og i 1735 vart han den første sokneprest i Tolga då det vart skilt ut frå Tynset som eige kall. - det var skifte på Tolga prestegard 24/2 1741. I buet var m.a.  garden kirkebakken i Tolga med skyld 1 kalvskinn. Presten hadde kjøpt den av enkja etter førre presten i 1707. Samla formue var 832 Riksdalar. Born: a) Jens gm Anna Klem, gullsmed i Holmestrand. b) Anna ugift i 1741. c) Karen gm Gotthilf Tax, overstigar ved Folldal verk. d) Anne Lucie ugift i 1741. e) Elisabeth gm Henrik Olsen Dybdal ovf. f) Michel var hyttemeister ved Røros Verk. g) Maren gm Nils Knutsen frå Fredrikstad. h) Gidsken ugift i 1741.

Tillegg: Bernhoftslekta:
[iii] Kirsten J. Bernhoft sine forfedrar er:
  1) Marcus Bernhoft, tysk adelsmann og lensherre i Trondheim under Kristian 3. Dette namnet er ikkje kejnt i soga elles.
  2) Einar (Marcussen) Bernhoft, borgar i Tri\ondheim.
  3) Anders (Einarsen) Bernhoft, rådmann i Trondheim.
  Desse tre namna er noko usikre.
  4) Hans (Johannes) Andersen Bernhoft f. 1550 d. 1619, gm Anna Pedersdt f. 1558 d. 16/5 1627. Ho døydde kl. 12-1 om natta og gravlagd Trieiningssøndag. I 1621 var ho fadder på dotterdotter si Elisabeth Holgersen. - Ein har gissa på at Hans var son til Anders Bernhoft ovf.[iii] I 1589 vart Hans kantor og lektor i Trondheim, res. kap. i Frue Kirke i 1590 og sokneprest same stad i 1616. Han er truleg den Hans Andersen som i 1596 fekk brev på det ledige Inderøens prestegjeld. Han er då kalla Kannik.[iii] Ein meiner han var ein lærd og dana mann for si tid. Alle sønene studerte i København for å bli prestar. Svigersonen Lars Holgersen skreiv at han var "en særdeles from og hederlig mand".
Born: a. Hans b. Peder. c. Anders nedf. d. Anna. e. Birgitte. f. Margareta. g. Benedikte. h. Elisabeth.
     5. Anders Hansen Bernhoft f. 1600 d. 1666 g 11/3 1627 m Kirsten Mogensdt Herdal. Hennar slekt veit ein lite om. Faren var Herr Mons Pedersen, prest i Sveg i Herdalen. Han var gift minst to gonger og ein veit ikkje kven som er mor til Kirsetn: anten Lisbet Jensdt eller Birgitte Eriksdt Blix, søster til Lucie Blix - sjå  , eller kanskje Margrethe hansdt Hålch. far til Mons kan vere Peder Madsen, prest i Sveg 1608-1616, men det er uvisst.[iii]
- Medan Anders gjekk på Trondheim latinskule var han lærar for dei første klassane.11/5 1620 vart han student ved universitetet i København, og etter eit kort studium  vart han igjen lærar i Trondheim. 19/10 1625 varta han oprdinert til kapellan i Støren. Alt våren etter kom han som sokneprest til Holtålen som på den tida var eit avsides fjellkall. Medan han var prest der, tok arbeidet til i gruvene på røros og folketalet auka sterkt. I 1649 vart det bygt kyrkje på Røros, ho vart vigsla 11. s. e. Trieining i 1651. Det vart dp vedteke at presten nå skulle bu på Røros, og han fekk 160 riksdalar i året av stiftet og Verket. Bernhoft kjøpte garden Røros og budde der. Sidan kallet nå var stort og vidstrakt, måtte han ha to kapellanar, sonen jens og  versonen Peder Ditlevsen. Frå 1662 fekk versonen Røros som eige kall. - Anders og Kirsten feira brullaup i Trondheim, dei hadde vore trulova sidan 28/8 1626 då bror til Anders, Peder, vart gift med  Margrete Herdal, søster til Kirsten. Kirsten levde i 1691 på "Presteenkens gaard Hexen" og betalte 4 Rdlr 80 sk. i skatt. Det skal ha eksistert ei sølvkanne med inskripsjonen "Anders Hansen Bernhoft & Kirsten Monsdt. 1662".
Born: Jens 1629 nedf.
6. Jens Andersen Bernhoft f. 1629 d. 1696 gm 1) Karen Andersdt Blix Opdal 1630.1680, dotter til Anders Roaldsen Blix og Lucie Eriksdt Blix Opdal. - Jens var kapellan hjå faren frå 1661 og sokneprest i Holtålen 1666. På den tida hadde kyrkjelydane rett til å kalla presten (såkalla "jus vocandi"), og det skapte problem for Bernhoft. Han sende m.a. klage på rådmann Jens Bing i Trondheim som freista å skaffa seg personlege fordelar. I 1688 betalte Jens Bernhoft 16 dalar 2 ort 20 skilling i samla skatt for seg og "sin Qvinde" og eit barn. Han hadde då to tenarar og tri tenestejenter. Frå same år fins eit sølvbeger på 5 ½ lodd med innskrifta: "I.A.S.B. - M.O.D. 1688." Det var han og andre kona hans, Maren Olsdt Darre.
Born: Anders 1668, Lucie 1669, Kirsten 1670 nedf., Maren, Elisabeth.

[iv] Blixætta kom frå Sverige - eller Jemtland som då tilhøyrde Noreg. Det er ei stor slekt med mange etterkomarar i Sverige og Noreg. Her skal me fylgja hovudlinene fram til vår slekt:
1. Sigurd Joansen Kloxåsen i Näs sokn i Jemtland, d. 1447. Sigurd kjøpte Kloxåsen av Tivad Olavsen, brev av 21, nov. 1428, for 36 jemtske mark.[iv] Sigurd er og nemnd 1441 som vitne ved eit anna eigedomssal.[iv] Born: Jon nedf., Halvard, Sigrid, Gudlaug.
2. Jon Sigurdsen Kloxåsen kjøpte  broren halvard sin part for 44 mark den 30. mars 1456.[iv] Då åtte Jon heile Kloxåsen. Søstrene hadde fått 24 mark kvar som arv etter foreldra,brev datert 2 okt. 1447.[iv] Sjå nedf. Born: Margrethe nedf., Vigar, ei dotter.
3. Margrethe Jonsdt gm Laurens Sveinsen f. 1455 d. 1516. I brev av 10. aug. 1465  får Margrethe halve eigedomen i jordegods og pengar av faren. Seinare har ho truleg fått eller kjøpt resten. Ho og  Laurens  budde her i 50 år og har vore av dei rikaste og meste vørde  i heile Jemtland. Laurens Sveinsen er nemnd i mange diplom som lagrettemann, vitne og forseglar. Stadige kjøp av eigedom vitnar om stor velstand, som truleg skuldast at han var ein av dei større eksportørane av skinn i Jemtland, meiner H. Sollied. Leurens si slekt veit ein lite om, men faren kan vere ein Svein i Toresås, nemnd i brev av 24. mai 1470 ved eit eigedomssal. (DN XIV s. 107). Svein kan vere død året etter. Han er ikkje nemnd i kjøpebrevet av 1471. Born: Ingeborg, Lucie, Margrete, Katharina, Sigrid, Svein, Laurens (Lasse), Karl nedf., Jon.
       4. Karl Laurensen Kloxåsen fekk saman med broren Jon ta over Kloxåsen alt i 1515. Seinare flytte Jon til garden Øverby og Karl kjøpte opp fleire bruk i åra framover. I 1538 skifte han godset sitt mellom borna (DN III, s. 1153). Sonen Oluf skulle ha garden, døtrene fekk 52 mark kvar. Sønene Mogens og Jens var prestar. Karl var truleg gift med ei Mogensdt Blix, utan at ein sikkert kan slå dette fast. Far hennar kan ha vore Mogens Blix n. 1499 som ombudsmann ved ein rettargong i Trondheim.Han var truleg soneson eller dotterson til ein Magnus Blix som er nemnd i brev frå 1410 (DN XVI, s. 60.
5. Mogens Karlsen Blix f. 1500 d. 1570 var prest i Undersåker i Jemtland 1532 og er nemnd i mange brev fram til 1556.Det året fekk truleg sonen Laurits kallet. - Mogens var gift med Ingrid Hansdt , fødd i Norrala i Hälsingland og var altså svensk. Fleire av etterkomarane deira budde i Sverige. Born: Hr. Laurens nedf., Hr. Bengt, Olof, Peder, Karl og ei dotter. ogens Karlsen er stamfar til dei fleste greiner av slekta Blix, meiner Sollied.
6. Laurits Mogensen Blix f. 1530 d. 1612. I 1558 var han kapellan hjå faren, og er nemnd som sokneprest i Undersåker i 1566. Han skal ha vore ein av dei mest framståande geistelege i lenet, og var mellom dei som gav fullmakter ved kongehyllingane i 1591 og 1610. I dei siste åra skreiv han seg Laurens Maans Blix. Under krigen med Sverige i 1611 måtte han flykta til Noreg og var sidan hjå sosnen sin i Opdal. Han døydde truleg der. Kona til Laurits var Kirsten Eriksdt, som var dotter til den kjende  reformatoren prost Erik Anderson i Oviken. Kirsten budde som enkje på Svenstad i Undersåker i 1624. Born: Mogens, Erik nedf., Hans, Margareta, Elisabeth, Marte, Salomon.
7. Erik Lauritsen Blix f. 1570 d. 1633 var kapellan i Støren 1595 og sokneprest i Opdal 1607, gift s.å. med Maren Jensdt Bull, dotter til sokneprest i Støren Jens Andersen Bull og kona Lucie Jensdt. Maren levde i 1644 og åtte garden Glærum på Nordmøre. I 1625 vart han friteken for skatt i fredstid avdi  han budde ved allfarvegen over Dovre. Det vart stadfesta 1627. (NRR V, s. 497 og 613.) - Born: Jens, Laurits, Anders, Kirsten. Lucie nedf., Barbara, Birgitte, Mette, Clara. I Opdal kyrkje heng eit epitafium over han.
8. Lucie Eriksdt gm presten Anders Roaldsen f. i Ytterøy 9/3 1606 og d. i Opdal 1662. Anders vart "hører" ved Trondheim Katedralskole i 1625, kapellan i Støren to år etter. Då Erik Blix døydde, vart det strid om embetet i OpdalAnders konkurerte om det med svogeren Anders Ellefsen som var gift med Barbara, søster til Lucie. Kyrkjelyden ville helst ha Anders Roaldsen og ikkje Ellefsen. Om sistnemnde heiter det: "Bønderne vilde ej vide af ham, som hans kone ej kunde føje sig efter Menigheden, thi de sagde hun var for stolt og røgde når en Bonde havde været i Stuen." Ellefsen vart seinare prost i Jemtland der konefolket hans var frå. I kyrkja i Opdal heng det maleri av Anders og Lucie og 11 born. - Born: Karen nedf., Elen, Maren.
9. Karen Andersdt Blix Opdal f. 1630 d. 1680 gm Jens Andersen Bernhoft f. 1629 d. 1696.Han var prest i Holtålen - sjå Bernhoftætta ovf. nr. 6. Søster til Karen, Elen, vart forresten gift med bror til jens, Hans Andersen Bernhoft som vart prest i Opdal.
10. Kirsten Jensdt Bernhoft f. 1670 gm Anders Michaelsen Schjelderup, sjå Schjelderupætta ovf. nr. 6.